"parathyroid" po polsku

EN

"parathyroid" - polskie tłumaczenie

EN parathyroid
volume_up
{rzeczownik}

1. Anatomia

parathyroid (też: parathyroid gland)
Target organs for neoplastic changes were the kidneys, urinary bladder, urethra, preputial and clitoral gland, small intestine, parathyroid glands, adrenal glands and non- glandular stomach.
Narządami docelowymi dla zmian nowotworowych były nerki, pęcherz moczowy, cewka moczowa, gruczoł napletkowy i łechtaczkowy, jelito cienkie, przytarczyce, nadnercza oraz dno żołądka.

Synonimy (angielski) dla "parathyroid":

parathyroid

Przykłady użycia - "parathyroid" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishEach dose of 71.4 microliter contains 100 micrograms parathyroid hormone.
Każda dawka o objętości 71, 4 mikrolitrów zawiera 100 mikrogramów parathormonu.
EnglishParathyroid hormone should not be used during pregnancy or breast-feeding.
Parathormon nie powinien być stosowany w okresie ciąży i karmienia piersią.
EnglishFurthermore, parathyroid hormone is not protein bound and has a low volume of distribution.
Ponadto parathormon nie wiąże się z białkami, i ma małą objętość dystrybucji.
EnglishThiazides should be discontinued before carrying out tests for parathyroid function.
Tiazydy powinny zostać odstawione przed przeprowadzeniem badań czynnościowych przytarczyc.
EnglishIntersubject variability in the volume of distribution of parathyroid hormone is about 40 %.
Zmienność osobnicza objętości dystrybucji parathormonu wynosi około 40 %.
EnglishPreotact 100 micrograms powder and solvent for solution for injection Parathyroid hormone
Preotact 100 mikrogramów proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań.
EnglishIf you are being treated for parathyroid cancer or primary hyperparathyroidism
Leczenie raka przytarczyc i pierwotnej nadczynności przytarczyc
Englishif you have had some or all of the parathyroid glands in your neck surgically removed.
jeśli pacjentowi usunięto wcześniej część lub wszystkie gruczoły przytarczyc znajdujące się w
EnglishPharmaco-therapeutic group: parathyroid hormones and analogues, ATC code:
Grupa farmakoterapeutyczna: hormony przytarczyc i analogi, kod ATC:
EnglishThiazides should be discontinued before carrying out tests for parathyroid function.
przeprowadzaniem badań czynności przytarczyc należy zaprzestać stosowania leków z grupy tiazydów.
EnglishElimination Parathyroid hormone is metabolised in the liver and to a lesser degree in the kidney.
Wydalanie Parathormon jest metabolizowany w wątrobie i w mniejszym stopniu w nerkach.
EnglishThere are no data available from the use of parathyroid hormone during pregnancy and lactation.
Brak danych na temat stosowania parthormonu w okresie ciąży i laktacji.
EnglishParathyroid hormone is not excreted from the body in its intact form.
Parathormon nie jest wydalany z organizmu w niezmienionej postaci.
EnglishEach dual-chamber cartridge contains 1.61 mg parathyroid hormone and 1.13 ml solvent (14 doses).
Każdy dwukomorowy wklad zawiera 1, 61 parathormonu i 1, 13 ml rozpuszczalnika (14 dawek).
EnglishIt is used to treat problems with organs called parathyroid glands.
Stosuje się go w chorobach wywołanych zaburzeniami gruczołów przytarczycznych (przytarczyc).
EnglishThiazides should be discontinued before carrying out tests for parathyroid function.
Przed przystąpieniem do badań sprawdzających czynność przytarczyc należy przerwać stosowanie tiazydów.
EnglishApproximately 71.4 % of the patients on parathyroid hormone reported at least one ADR.
Około 71, 4 % pacjentek przyjmujących parathormon zgłaszała przynajmniej jedno działanie niepożądane.
EnglishPreotact contains the active substance parathyroid hormone.
Substancją czynną zawartą w preparacie Preotact jest hormon przytarczyc.
EnglishPreotact 100 micrograms powder and solvent for solution for injection Parathyroid hormone
Preotact, 100 mikrogramów proszek i rozpuszczalnik do sporzadzania roztworu do wstrzykiwań Parathormon
EnglishFORSTEO (rhPTH(1-34)) is the active fragment (1-34) of endogenous human parathyroid hormone.
Preparat FORSTEO (rhPTH(1- 34)) jest aktywnym fragmentem (1- 34) endogennego ludzkiego parathormonu.