"painkiller" po polsku

EN

"painkiller" - polskie tłumaczenie

EN painkiller
volume_up
{rzeczownik}

painkiller (też: analgetic)
It must of course be sold at official prices, but it is a painkiller and in my opinion everyone is entitled to it, including African people and poor people.
Oczywiście musi być sprzedawana po oficjalnych cenach, ale jest to środek przeciwbólowy i moim zdaniem każdy ma do niego prawo, w tym Afrykańczycy i ubodzy.
The red bottom housing contains the active substance (fentanyl, a strong opioid painkiller) in a gel (called a hydrogel), and an adhesive layer that is used to stick the system onto the skin.
Czerwona spodnia obudowa zawiera substancję czynną (fentanyl - silny opioidowy środek przeciwbólowy) w żelu (zwanym hydrożelem) oraz warstwę przylepną służącą do przyklejenia systemu do skóry.

Synonimy (angielski) dla "painkiller":

painkiller

Przykłady użycia - "painkiller" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishIONSYS contain the active ingredient fentanyl, which is a strong painkiller.
Preparat IONSYS zawiera substancję czynną fentanyl, który jest silnym środkiem przeciwbólowym.
EnglishAZILECT should not be used with other monoamine oxidase inhibitors or pethidine (a painkiller).
Preparatu AZILECT nie należy stosować z innymi inhibitorami monoaminooksydazy lub petydyną (lekiem przeciwbólowym).
EnglishThe only supplies I had at that altitude were two plastic bags with preloaded syringes of painkiller and steroids.
Jedyne, co miałem, to dwie plastikowe torby ze strzykawkami wypełnionymi środkami przeciwbólowymi i sterydami.
EnglishPatients should be given steroids, an antihistamine and a painkiller before the first dose and before any increase in dose.
Przed podaniem pierwszej dawki oraz przed każdym zwiększeniem dawki pacjentom należy podać leki steroidowe, lek przeciwhistaminowy oraz lek przeciwbólowy.
EnglishIt must of course be sold at official prices, but it is a painkiller and in my opinion everyone is entitled to it, including African people and poor people.
Oczywiście musi być sprzedawana po oficjalnych cenach, ale jest to środek przeciwbólowy i moim zdaniem każdy ma do niego prawo, w tym Afrykańczycy i ubodzy.
EnglishDriving and using machines Do not drive or operate machines when you leave hospital after using IONSYS because the painkiller leaves some people feeling dizzy or drowsy.
Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn Po wyjściu ze szpitala, jeśli stosowano system IONSYS, nie należy prowadzić pojazdu lub obsługiwać maszyn.
EnglishTo help reduce these symptoms your doctor may advise you to take a fever-reducing painkiller before a dose of Rebif and then for 24 hours after each injection.
W celu zmniejszenia objawów niepożądanych, lekarz może zalecić podanie leku zmniejszającego ból i gorączkę, przed zastosowaniem dawki leku Rebif i po 24 godzinach od każdego wstrzyknięcia.
EnglishTo help reduce these symptoms your doctor may advise you to take a fever-reducing painkiller before a dose of Rebif and then for 24 hours after each injection.
W celu zmniejszenia objawów działań niepożądanych, lekarz może zalecić podanie leku zmniejszającego ból i gorączkę, przed zastosowaniem dawki leku Rebif i po 24 godzinach od każdego wstrzyknięcia.
EnglishThe red bottom housing contains the active substance (fentanyl, a strong opioid painkiller) in a gel (called a hydrogel), and an adhesive layer that is used to stick the system onto the skin.
Czerwona spodnia obudowa zawiera substancję czynną (fentanyl - silny opioidowy środek przeciwbólowy) w żelu (zwanym hydrożelem) oraz warstwę przylepną służącą do przyklejenia systemu do skóry.