"outwardly" po polsku

EN

"outwardly" - polskie tłumaczenie

volume_up
outwardly {przysł.}
volume_up
outward {przysł.}

EN outwardly
volume_up
{przysłówek}

volume_up
pozornie {przysł.}
outwardly (też: out, outside, outwards, outward)
volume_up
na zewnątrz {przysł.}
These values are also expressed outwardly, including, but not exclusively, through symbols.
Wartości te wyrażamy również na zewnątrz, w tym również przy pomocy symboli.
We want a Europe of solidarity, both inwardly and outwardly, starting with its southern and eastern neighbours.
Chcemy Europy solidarnej, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz, poczynając od południowych i wschodnich sąsiadów.
outwardly (też: seemingly, on the face of it)
volume_up
na pozór {przysł.}

Synonimy (angielski) dla "outwardly":

outwardly
English
outward

Przykłady użycia - "outwardly" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishEven so ye also outwardly appear righteous unto men, but inwardly ye are full of hypocrisy and iniquity.
Także i wy z wierzchu zdacie się być ludziom sprawiedliwi; ale wewnątrz jesteście pełni obłudy i nieprawości.
EnglishThe Turkish authorities outwardly declare efforts to change but in the real world, there is little change in society.
Władze Turcji otwarcie deklarują wysiłki na rzecz zmian, jednakże w świecie rzeczywistym zachodzi niewiele zmian w społeczeństwie.
EnglishWell, soon a black cloud formed over my head and here I was, outwardly very successful, but inwardly very depressed.
Cóż, wkrótce czarna chmura uformowała się nad moją głową i oto jestem, zewnętrznie pełen sukces, ale wewnętrznie bardzo przygnębiony.
Englishfor ye are like unto whited sepulchres, which outwardly appear beautiful, but inwardly are full of dead men's bones, and of all uncleanness.
iżeście podobni grobom pobielanym, które się zdadzą z wierzchu być cudne, ale wewnątrz pełne są kości umarłych i wszelakiej nieczystości.