"out front" po polsku

EN

"out front" - polskie tłumaczenie

EN out front
volume_up

Synonimy (angielski) dla "out front":

out front

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "out front"

out rzeczownik
Polish
out przysłówek
out wykrzyknik
Polish
to out czasownik
Polish
front rzeczownik
front przymiotnik
to front czasownik

Przykłady użycia - "out front" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishOne was growing out the front and it had already erupted, and it latched onto the bowel.
Jedna wyrastała z przodu, przebiła się przez nerkę i przyczepiła do jelita.
EnglishJust looking out my own front yard... makes me feel nothing but fear.
Samo spoglądanie przez frontowe okno...... budzi we mnie tylko strach.
EnglishI flew out in front of the car, and then he ran over my legs.
Mnie wyrzuciło przed samochód i kierowca przejechał po moich nogach.
EnglishThe walls were blue, the windows were blue, the sidewalk out front was painted blue.
Więc, niebieski, niebieski, wszystko było na niebiesko: ściany były niebieskie, okna, chodnik przed piekarnią.
EnglishYou should set out in front your opinions, your decisions, and then let Member States react.
Powinna Pani przedstawiać własne opinie, własne decyzje, a następnie pozwolić państwom członkowskim reagować.
EnglishLike, I almost came out of it, in front of, like, 5,000 people.
Prawie z niej wyskoczyłam, na oczach jakichś 5000 osób.
EnglishWell I find parents out on the front lines very aware their children are going down for the count.
Cóż, znam rodziców z takich miejsc, którzy wiedzą, że w takiej sytuacji ich dzieci są na straconej pozycji.
EnglishWhy don't you come out of the front door like normal people?
Czemu nie wychodzisz przez drzwi jak człowiek?
EnglishAnd he's [unclear] following that van that's out in front of him.
Teraz Mark będzie jechał za furgonetką.
EnglishSo one day, I'm out in front of the house doing something -- just playing around, doing something -- I don't know what.
Więc któregoś dnia, byłem na podwórku coś tam robiąc -- bawiąc się po prostu, coś robiąc -- nie pamiętam co.
EnglishOK, extend your left arm out in front of you.
EnglishNot too far out. ~~~ Front poles, preferably.
EnglishAnd these types of technologies, I see, have the potential to transform the face of hunger and nutrition, malnutrition out on the front lines.
Te technologie, wiem o tym, mają potencjał, by zmienić oblicze głodu i niedożywienia w tamtych miejscach.
EnglishSo what that meant was, when I went down to Fort Dix, I had to hop out in front of 180 guys and tell them of my vision.
O co mu chodziło, przekonałam się, gdy pojechałam do bazy Fort Dix, miałam skakać przed 180 facetami i powiedzieć o moim pomyśle.
EnglishThat is all well and good, but we must make sure that we do not go so far out in front that no one follows us.
To wszystko dobrze i pięknie, ale musimy upewnić się, że nie wyjdziemy aż tak daleko przed szereg, że nikt nie pójdzie za naszym przykładem.
EnglishAnd I'd pull her out on the front porch.
EnglishHands out in front of you.
EnglishAnd the sound that you're hearing, unlike a regular speaker on which all the sound is made on the face, is made out in front of it, in the air.
I dźwięk, który słyszycie w odróżnieniu do zwykłego głośnika, w którym cały dźwięk tworzony jest na twarzy, jest zrobiony w powietrzu.
EnglishSo, she's got a lure that she sticks out in front of this living mousetrap of needle-sharp teeth in order to attract in some unsuspecting prey.
Tak więc, dysponuje ona przynętą, którą wystawia z przodu tej żywej pułapki pełnej ostrych jak igły zębów, aby zwabić niczego nie podejrzewajacą ofiarę.
EnglishBut one fellow in particular, a guy named Erik Michaels-Ober, noticed something else, and that's that citizens are shoveling out sidewalks right in front of these things.
Jeden z uczestników, Erik Michaels-Ober, zauważył, coś jeszcze: że wielu mieszkańców odśnieża chodniki, tuż obok tych obiektów.