"ordeal" po polsku

EN

"ordeal" - polskie tłumaczenie

volume_up
ordeal {rzecz.}
PL

EN ordeal
volume_up
{rzeczownik}

ordeal (też: agony, torment)
Everest, but it's quite an ordeal getting up there.
Nie wiem, czy kiedyś tam byliście, ale dotrzeć tam to prawdziwa męka.

Synonimy (angielski) dla "ordeal":

ordeal

Przykłady użycia - "ordeal" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishThis also continued during the Second World War, which was a terrible ordeal for Europe as a whole.
Trwało to nadal w czasie drugiej wojny światowej, która była straszliwą próbą dla całej Europy.
EnglishThe drastic reduction in the subsidies for coal mining over recent years has represented an ordeal for many mining regions.
Drastyczne zmniejszanie dotacji dla górnictwa węglowego w ostatnich latach było dla wielu regionów górniczych wielką próbą.
EnglishI would need not two minutes or two hours but two whole days to describe the ordeal suffered by young girls and women in Pakistan.
Aby opisać ciężkie doświadczenia młodych dziewcząt i kobiet w Pakistanie potrzebowałabym nie dwóch minut, czy godzin, ale dwóch dni.
EnglishWe call on you, Mr President, together with Commissioner Ashton, to take immediate action to stop this ordeal.
Apelujemy do Pana, Panie Przewodniczący, oraz do pani komisarz Ashton, o podjęcie natychmiastowych działań w celu przerwania tego ciężkiego doświadczenia.
EnglishFor a number of students, confronted with ever higher demands on the part of employers, entering the labour market is often a genuine ordeal.
Dla wielu studentów wejście na rynek pracy jest często bardzo trudnym zadaniem z uwagi na wciąż rosnące wymagania pracodawców.
EnglishEmergency aid in the short term must be backed up with longer-term aid to help the future generations recover from this most horrific ordeal.
Krótkoterminowa pomoc kryzysowa musi zostać poparta pomocą w dłuższej perspektywie, dzięki której przyszłe pokolenia łatwiej odbudują kraj po tym straszliwym nieszczęściu.