"one size" po polsku

EN

"one size" - polskie tłumaczenie

Przejrzyj przykłady użycia poszukiwanego "one size" w kontekście.

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "one size"

one rzeczownik
one przymiotnik
Polish
one liczebnik
Polish
one zaimek
size rzeczownik
to size przysłówek
Polish

Przykłady użycia - "one size" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishThat is the point I have tried to make, so it is far from 'one size fits all'.
To właśnie miałem na myśli i nie ma to nic wspólnego z uniformizacją.
EnglishTo apply a one-size-fits-all concept to the whole of Europe is not a practical solution.
Stosowanie jednakowej koncepcji wobec całej Europy nie jest praktycznym rozwiązaniem.
EnglishIt should not be for the EU to dictate a 'one-size-fits-all' approach in this area.
Nie należy dopuścić, aby UE dyktowała wszystkim jedno uniwersalne rozwiązanie w tym obszarze.
EnglishThe facts show conclusively that there is no one-size-fits-all solution.
Fakty te wskazują ostatecznie, że nie istnieje rozwiązanie uniwersalne.
EnglishPackage size: one and two vials of Thyrogen per carton.
Wielkość opakowania: jedna lub dwie fiolki preparatu Thyrogen w kartoniku.
EnglishPackage size: one and two vials of Thyrogen per carton.
Wielkość opakowania: jedna lub dwie fiolki leku Thyrogen w kartoniku.
EnglishI believe we cannot impose one-size-fits-all solutions.
Uważam, że nie możemy narzucać rozwiązań "w rozmiarze uniwersalnym”.
EnglishA 'one size fits all' approach does not work with immigration.
Uniwersalne podejście nie sprawdza się w przypadku imigracji.
English'One size fits all' will never fit anyone very well.
Polityka uniwersalna nigdy nie będzie nikomu bardzo dobrze służyć.
EnglishIt's only about one inch by one inch in size -- pretty tiny.
Jej wymiary to jedynie 2,5 cm na 2,5 cm. ~~~ Całkiem mało.
EnglishOur digital body is one-to-one life size, so this is exactly the way students will see the real anatomy.
Dzięki temu wirtualne dysekcje są podobne do tych prawdziwych i przypominają operacje chirurgiczne.
EnglishDracorex is the littlest one, Stygimoloch is the middle size one, Pachycephalosaurus is the largest one.
Drakoreks jest najmniejszy, stygimoloch jest średniego rozmiaru, a pachycefalozaur jest największy.
EnglishA 'one size fits all' monetary policy will not in many cases suit the situation of the various countries.
Uniwersalna polityka pieniężna w wielu przypadkach nie będzie dostosowana do sytuacji w różnych krajach.
EnglishBut a 'one-size-fits-all' immigration policy will not work for Britain.
Polityka imigracyjna oparta na zasadzie "jeden rozmiar dla wszystkich” nie będzie jednak korzystna dla Wielkiej Brytanii.
EnglishHowever, those being crucified on the euro are not pigs but people, scourged by utopian one-size-fits-all dogma.
Na krzyżu euro nie ma jednak świń, lecz są ludzie wychłostani przez utopijny jednowymiarowy dogmat.
EnglishIt turns out to have a forebrain one-fifteenth the size of a human.
Ma przodomózgowie wielkości 1/5 ludzkiego.
EnglishActually it is one size that fits no one.
W rzeczywistości jest to jeden rozmiar, który na nikogo nie pasuje.
EnglishThere is no one-size-fits-all approach: that is clear to me, and the Hungarian case has made it even clearer.
Nie istnieje tu podejście kompleksowe: Dla mnie to jasne, a sprawa węgierska wyjaśniła to jeszcze bardziej.
EnglishBut this is very promising because the origami can organize parts just one-tenth the size of those in a normal computer.
Ale to bardzo obiecujące, bo origami układa części wielkości jednej dziesiątej tych w komputerze.
EnglishOne size simply does not fit all.
Trudno, aby jedno rozwiązanie pasowało do wszystkich wariantów.

Pozostałe hasła

English
  • one size

Więcej tłumaczeń zawiera słownik angielsko-polski.