"on my way" po polsku

EN

"on my way" - polskie tłumaczenie

volume_up
on my way [przykład]

EN on my way
volume_up
[przykład]

on my way
volume_up
jadę już [przykł.]
on my way

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "on my way"

on przymiotnik
on przysłówek
on przyimek
my zaimek
way rzeczownik

Przykłady użycia - "on my way" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishI fought my way through the blizzard in Copenhagen, like many of you did.
Podobnie jak wielu z państwa musiałem przebijać się przez zamieć śnieżną w Kopenhadze.
EnglishOne Conservative still stands in my way, and that is Mr Berlusconi.
Na drodze stoi jeszcze jeden konserwatysta, a jest nim pan premier Berlusconi.
EnglishI took this down to Ground Zero, and knocked my way through crowds for an hour.
Zabrałem to do Strefy Zero i godzinę przebijałem się przez tłumy.
EnglishI hope I try to go out of my way to try and read and understand all the literature.
Staram się czytać ze zrozumieniem całą literaturę przedmiotu.
EnglishAnd so button by button, vertebrae by vertebrae, I built my way down.
Dalej szukałem materiałów, odnośników: szkiców, pięknych zdjęć.
EnglishAnd you know, the oddest part is, when I was on my way traveling here to TED, I'll be honest, I was petrified.
Najdziwniejszą rzeczą jest że, w drodze tutaj, będę szczera, byłam przerażona.
English., Japan, and on my way from Southeast Asia.
Że byłam w Stanach, Japonii, a teraz jadę do południowej Azji.
EnglishAnd I got my way here being happily proud that I couldn't see.
I dotarłam tutaj będąc szczęśliwie dumną z faktu, że nie widzę.
EnglishWell, it's just my way of saying thank you for everything you've done for me over the past few weeks.
To mój sposób by podziękować za wszystko co dla mnie zrobiłeś w ciągu ostatnich kilku tygodni.
EnglishSo, I was able to completely daydream my way through my life.
Tak więc całe moje życie mogłam sobie spokojnie fantazjować.
EnglishI really wanted to crawl into a hole, and I didn't really know how I was going to work my way back into my surrounding community.
I tak naprawę nie wiedziałam w jaki sposób powrócić do otaczającej mnie społeczności.
EnglishAll my creations really start on small drawings, which I have thousands of, and it's my way of just thinking.
Wszystkie moje prace rozpoczynają się od małych rysunków, których mam tysiące. ~~~ To mój sposób myślenia.
EnglishI walked through the emergency department on my way home.
Po drodze przeszedłem przez oddział ratunkowy.
EnglishI caricatured my way through three layers by just impressing the guards, but I got stuck.
Rysując karykatury, utorowałem sobie drogę przez trzy warstwy, tylko dlatego, że potrafiłem zaimponować strażnikom, ale utknąłem.
EnglishSo, a funny thing happened on my way to becoming a brilliant, world-class neuropsychologist: I had a baby.
Śmieszna rzecz przytrafiła mi się gdy stawałam się znakomitym, światowej klasy neuropsychologiem: urodziłam dziecko.
EnglishOut of my way." ~~~ And what's crazy -- there's a recession going on, even in Dubai, but you wouldn't know by the prices.
Z drogi, z drogi, z drogi!" Co najlepsze - kryzys dotknął także Dubaj, nie poznacie jednak po cenach.
EnglishThe God that girdeth me with strength, And maketh my way perfect?
EnglishGet in my way, and I'm gonna have to shoot you again.
Ty wejdź mi w drogę, a znów cię postrzelę.
EnglishOn my way out, I had to break a fight apart.
W drodze powrotnej, musiałem przerwać pewna bójkę.
EnglishI battered and scattered the fools from my way.
biłem i rozpraszałem głupców z mojej drogi.