"of" po polsku

EN

"of" - polskie tłumaczenie

volume_up
of {przyim.}
PL

EN of
volume_up
{przyimek}

of (też: at, by, from, into)
volume_up
do {przyim.}
A syringe is used to inject 20 ml of sterile water for injections into the vial.
Do wstrzyknięcia 20 ml jałowej wody do wstrzykiwań do fiolki stosuje się strzykawkę.
Any or all of these activities may contribute to interferon's therapeutic effects.
do pobudzenie aktywności cytotoksycznej limfocytów w stosunku do komórek docelowych.
Several tens of thousands of refugees have fled to neighbouring Cameroon and Nigeria.
Kilkadziesiąt tysięcy uchodźców uciekło do sąsiedniego Kamerunu i do Nigerii.
of (też: because of, by, due to, during)
volume_up
przez {przyim.}
check you for signs and symptoms of tuberculosis before starting Trudexa.
zdiagnozowane przez lekarza i odczuwane przez pacjenta objawy gruźlicy.
I went by the field of the sluggard, And by the vineyard of the man void of understanding;
Szedłem przez pole męża leniwego a przez winnicę człowieka głupiego;
Thou didst tread the sea with thy horses, The heap of mighty waters.
Jechałeś przez morze na koniach twoich, przez gromadę wód wielkich.
of (też: by, from, since, away from)
volume_up
od {przyim.}
And gathered out of the lands, From the east and from the west, From the north and from the south.
A zgromadził ich z ziem, od wschodu i od zachodu, od północy i od morza.
The idea of a tax on financial transactions has been advocated by the Left for years.
Ideę wprowadzenia podatku od transakcji finansowych lewica propaguje od lat.
Let's start with the first photograph NASA obtained of planet Mars.
Zacznijmy od pierwszego zdjęcia Marsa. ~~~ Zacznijmy od pierwszego zdjęcia Marsa.

Przykłady użycia - "of" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishWe plan to increase assistance to the outside without conditionality on reforms.
Planujemy zwiększyć pomoc dla krajów zewnętrznych, nie warunkując jej reformami.
EnglishWe only need to see the process of ratification completed in the Czech Republic.
Musimy jeszcze poczekać na zakończenie procesu ratyfikacji w Republice Czeskiej.
EnglishJanumet 50 mg/ 1,000 mg film-coated tablets sitagliptin/ metformin hydrochloride
Janumet 50 mg/ 1000 mg tabletki powlekane sitagliptyna/ metforminy chlorowodorek
EnglishEfficib 50 mg/ 1,000 mg film-coated tablets sitagliptin/ metformin hydrochloride
Efficib 50 mg/ 1000 mg tabletki powlekane sitagliptyna/ chlorowodorek metforminy
EnglishEfficib 50 mg/ 1,000 mg film-coated tablets sitagliptin/ metformin hydrochloride
Efficib 50 mg/ 1000 mg tabletki powlekane sitagliptyna/ metforminy chlorowodorek
EnglishBeing realistic about things does not mean taking the Iran issue off the agenda.
Przyjęcie realistycznego podejścia nie oznacza zdjęcia kwestii Iranu z porządku.
EnglishDo therefore this that we say to thee: We have four men that have a vow on them;
A przetoż czyń to, coć mówimy; Mamy tu czterech mężów, którzy na sobie ślub mają;
EnglishIt was finding my place and the huge responsibility that comes with connection.
Odnalezienie własnego miejsca i wielka odpowiedzialność przychodzą z łącznością.
EnglishSo the biggest and the most important thing is our neutral point-of-view policy.
Największym i najważniejszym elementem jest polityka neutralnego punktu widzenia.
EnglishEvery year a million and a half people die of a completely preventable disease.
Każdego roku półtora miliona ludzi ginie w skutek całkowicie uleczalnej choroby.
EnglishIt seems that the rapporteur showed her kindness to women working in agriculture.
Wydaje się, że sprawozdawczymi okazała względy kobietom pracującym w rolnictwie.
EnglishThe Treaty of Lisbon gave the EU security and defence policy more opportunities.
Traktat z Lizbony zapewnił unijnej polityce bezpieczeństwa i obrony więcej szans.
EnglishThe report offers a response to the major issues that the CAP approach left open.
Sprawozdanie zawiera odpowiedzi na ważne pytania powstałe podczas wdrażania WPR.
EnglishThe World Trade Organisation (WTO) Ministerial conference is held in Doha, Qatar.
Ministerialna konferencja Światowej Organizacji Handlu (WTO) w Dausze w Katarze.
EnglishThe first European Union Police Mission in Bosnia and Herzegovina is inaugurated.
Inauguracja pierwszej misji policyjnej Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie.
EnglishSuomi/ Finland OY BRISTOL-MYERS SQUIBB (FINLAND) AB Puh/ Tel: + 358 9 251 21 230
Suomi/ Finland OY BRISTOL- MYERS SQUIBB (FINLAND) AB Puh/ Tel: + 358 9 251 21 230
EnglishAgenerase oral solution should not be used if you suffer from any liver disease.
Roztworu doustnego Agenerase nie należy stosować u pacjentów z chorobami wątroby.
EnglishAlternatively, 50 g of activated powdered charcoal is administered 4 times daily.
Alternatywnie można podać 50 g sproszkowanego węgla aktywowanego 4 razy na dobę.
EnglishAtripla, your doctor may need to adjust your dose of the calcium channel blocker.
stosowania leku Atripla lekarz może zmienić dawkę antagonisty kanału wapniowego.
EnglishLundbeck Ab Itäinen Pitkäkatu 4 FIN-20520 Turku (Åbo) Puh/ Tel: +358 2 276 5000
Lundbeck Ab Itäinen Pitkäkatu 4 FIN- 20520 Turku (Åbo) Puh/ Tel: +358 2 276 5000