"Oceania" po polsku

EN

"Oceania" - polskie tłumaczenie

volume_up
Oceania {nazwa wł.}
PL
PL

"Oceania" - angielskie tłumaczenie

volume_up
Oceania {nazwa wł.}
EN
EN

EN Oceania
volume_up
{nazwa własna}

1. Geografia

Oceania
volume_up
Oceania {nazwa wł.}
That is why we have earmarked EUR 45 million for aid for trade in the Oceania region.
Dlatego przeznaczyliśmy 45 milionów euro na pomoc na rzecz wymiany handlowej w regionie Oceanii.
In addition, this issue has been discussed by the Political and Security Committee in Brussels and was debated in more detail this morning within the Asia-Oceania Working Group.
Ponadto, sprawa ta była dyskutowana przez Komitet polityki i bezpieczeństwa w Brukseli i omawiana w sposób bardziej szczegółowy w ramach Grupy Roboczej Azja-Oceania.

Synonimy (angielski) dla "Oceania":

Oceania
English

Synonimy (polski) dla "ocean":

ocean