EN nuts
volume_up
{liczba mnoga}

nuts
volume_up
orzeszki {niemęskoos.}

Przykłady użycia - "nuts" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

English(Laughter) Indeed, it drives me so nuts, let me just change this little fact here.
(Śmiech) Tak mnie to denerwuje, że pozwolę sobie zmienić ten szczególik.
EnglishIn my view, we should scrutinise the statistical data for NUTS3, and not just NUTS2.
Sadzę, że warto przypatrzeć się danym statystycznym na poziomie NUTS3, nie tylko NUTS2.
EnglishFinally, what is the underlying reason for the EPP being against NUTS 4?
Na koniec, jaki jest główny powód tego, że grupa PPE sprzeciwia się poziomowi NUTS 4?
EnglishTom Krens came to me with Bilbao and explained it all to me, and I thought he was nuts.
Tom Krens przyszedł do mnie z Bilbao i wytłumaczył mi wszystko.
EnglishNow, it's kind of nuts to work on a new nuclear reactor.
Tak ogólnie, to jest dość zwariowane by pracować nad nowym reaktorem nuklearnym.
EnglishWell, this is, again, it's just a ring, a steel ring with steel nuts.
A to znowu coś prostego, stalowa obręcz ze stalowymi nakrętkami.
EnglishI want to hear you... but we'll go nuts if you start with this shit.
Chcę cię wysłuchać...... ale oszalejemy zaczynając z tym gównem.
EnglishThis body wants to sell off these 500 000 tonnes of nuts in January 2010.
Chce ona sprzedać te 500 tysięcy ton w styczniu 2010 roku.
EnglishThe corporates, the artists, the wildlife nuts, the good old everyday folks can actually bring these rivers back.
Inwestorzy, artyści, pasjonaci przyrody i zwykli ludzie mogą naprawić stan tych rzek.
EnglishThe NUTS3 data show up the problem far more clearly.
Dane z NUTS3 znacznie lepiej pokazują istniejący problem.
EnglishWe asked that to a junkie and they're like, "Are you nuts?"
Zapytaliśmy ćpuna a on na to: "Oszalałaś?
EnglishNUTS - amending Regulation (EC) No 1059/2003 by reason of the accession of Bulgaria and Romania to the EU (vote)
NUTS - zmiana rozporządzenia (WE) nr 1059/2003 w związku z przystąpieniem Bułgarii i Rumunii do UE (głosowanie)
EnglishThat's how you stop the nuts coming off at high speed on the wheel.
EnglishI went down into the garden of nuts, To see the green plants of the valley, To see whether the vine budded, [And] the pomegranates were in flower.
Niżem się dowiedziała, dusza moja wsadziła mię na wóz przedniejszych z ludu mego.
English. - (HU) Integrated economic and employment guidelines are the nuts and bolts of the EU 2020 strategy.
na piśmie. - (HU) Zintegrowane wytyczne gospodarcze i dotyczące zatrudnienia to praktyczna częścią strategii "UE 2020”.
EnglishSo you go to The Container Store and spend an enormous amount of money, and then you start this crazy sorting process that never -- it's just nuts.
I potem zaczynasz ten szalony proces sortowania, który nigdy - to jest po prostu szalone.
EnglishI got to tell you, it's driving me nuts, actually.
EnglishAnd the people who made money from Brazil nuts were not the people who made money from cutting the forests.
A ludzie, którzy zarabiali pieniądze na orzechach brazylijskich to nie byli ci sami ludzie, którzy zarabiali pieniądze z wycinki lasów.
EnglishPeople must have thought I was nuts.
EnglishBut not as nuts as I thought."
Ale nie tak bardzo jak myślałem wcześniej".