EN nutrient
volume_up
{rzeczownik}

Synonimy (angielski) dla "nutrient":

nutrient

Przykłady użycia - "nutrient" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishThere's one called TOR, which is another nutrient sensor, like the insulin pathway.
Istnieje jeden, zwany TOR, jest kolejnym sensorem odżywczym, podobnie jak szlak insulinowy.
EnglishIn ecosystems, the waste from one organism becomes the nutrient for something else in that system.
W ekosystemach, resztki jednego organizmu, stają się pożywką dla czegoś innego.
EnglishDose adjustment may be required based on the meal size and nutrient composition, time of day od
Może być konieczne dostosowanie dawki w zależności od wielkości posiłku, jego składu, pory dnia aż
EnglishIt is not possible to produce nutrient profiles for all foodstuffs.
Przedstawienie informacji o wartościach odżywczych dla wszystkich środków żywieniowych nie jest możliwe.
EnglishYou can't farm the same piece of ground for 40 centuries without understanding nutrient flow.
Nie da się uprawiać tego samego kawałka ziemi przez 40 wieków bez zrozumienia przepływu składników pokarmowych.
EnglishVitamin D is an essential nutrient, required for calcium absorption and healthy bones.
Witamina D jest niezbędnym składnikiem odżywczym, potrzebnym do właściwego wchłaniania wapnia i zapewnienia zdrowych kości.
EnglishIs it thinking lamprey eel thoughts, sitting there in its nutrient medium?
Kiedy włączysz światło i poświecisz na wózek, porusza się w stronę światła; kiedy wyłączysz, wózek odjeżdża. ~~~ Lubi światło.
EnglishThe antibody is produced in mammalian cell (Chinese Hamster Ovary) suspension culture in a nutrient medium.
Przeciwciało wytwarzane jest w komórkach ssaków (jajnika chomika chińskiego), hodowanych w postaci zawiesiny w pożywce.
EnglishDose adjustments may be required based on meal size and nutrient composition, time of day (higher ed
podskórnie, a jeden blister 3 mg odpowiada w przybliżeniu 8 j. m. szybko działającej insuliny ludzkiej podawanej podskórnie. o Pr
EnglishAnd they become like nutrient pumps.
EnglishIn particular, overfertilisation and algal blooms caused by excess nutrient run-off are threatening the ecological equilibrium of the Baltic Sea.
Równowadze ekologicznej Morza Bałtyckiego zagrażają w szczególności nadmiar związków odżywczych i wykwity alg wywołane nadmiernym wypłukiwaniem nawozów.
EnglishFurthermore, the Commission confirms that, pending the establishment of nutrient profiles, the process of evaluating such claims can start without delay.
Ponadto, Komisja potwierdza również, że w oczekiwaniu na ustalenie profili składników odżywczych proces oceny tych oświadczeń może rozpocząć się bez zwłoki.
EnglishEFSA, the European Food Safety Authority, has now stated that it cannot see itself being able to provide nutrient profiles for all products.
EFSA, czyli Europejska Agencja Bezpieczeństwa Żywności oświadczyła teraz, że nie uważa, aby była w stanie przedstawić informacje o wartościach odżywczych dla wszystkich produktów.
EnglishWith a higher percentage of protein crops in crop rotation, soil fertility and structure, nutrient storage and the health of the crops which follow is improved.
Wraz ze zwiększeniem udziału roślin wysokobiałkowych w płodozmianie poprawia się żyzność i struktura gleb, gromadzenie składników odżywczych oraz zdrowie uprawianych następnie roślin.