"nothing" po polsku

EN

"nothing" - polskie tłumaczenie

PL

EN nothing
volume_up
{rzeczownik}

nothing (też: naught, nought, null, zero)
From about the beginnings of humanity to 1500: zero economic growth, nothing.
Od początku ludzkości......do 1500 roku, wzrost ekonomiczny wynosi zero, nic.
If you think about it, the cost of promulgating international rules is zilch -- nothing.
Jeśli się nad tym zastanowić, koszt upowszechnienia zasad międzynarodowych równa się zero -- nic.
Dzień zero: nic się nie dzieje.
nothing
volume_up
nico {n.} [pot.]
nothing (też: nothingness, nought, nowt)
volume_up
gówienko {n.} [pot.]

Przykłady użycia - "nothing" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishSuch a development does nothing for citizens' confidence in European Union policies.
Taka sytuacja nie pomaga budować zaufania obywateli do polityk Unii Europejskiej.
EnglishThe theocracy in Teheran clearly has nothing but contempt for democracy in Europe.
Teokracja w Teheranie wyraźnie żywi jedynie pogardę dla demokracji w Europie.
EnglishThis, unfortunately, has done nothing at all for the rigour of the provisions.
Niestety nie przyniosło to żadnych rezultatów w odniesieniu do ścisłości przepisów.
English(DE) Madam President, the combination of civil and military powers is nothing new.
(DE) Pani Przewodnicząca! Łączenie sił cywilnych i wojskowych nie jest niczym nowym.
EnglishHowever, it is nothing new for the European Union to apply double standards.
Stosowanie przez Unię Europejską podwójnych standardów nie jest niczym nowym.
EnglishThere is thus no chance of us doing so, as we would then achieve nothing at all.
Nie ma zatem możliwości, żebyśmy to zrobili, ponieważ nie osiągnęlibyśmy wtedy niczego.
EnglishIn your submission I heard nothing about a review of neighbourhood policy.
W Pańskim wystąpieniu nie usłyszałem niczego o przeglądzie polityki sąsiedztwa.
EnglishThere is nothing to show that there will be any real benefit to consumers.
Nie ma żadnych dowodów pokazujących, że konsumenci odniosą jakąkolwiek korzyść.
EnglishSome of them see in this nothing less than a kind of cultural imperialism.
Niektórzy z nich dopatrują się w tym wręcz swoistego imperializmu kulturowego.
EnglishOtherwise we shall go on mouthing empty phrases with nothing to back them up.
Inaczej będziemy ciągle tylko przekazywali sobie puste słowa bez pokrycia.
EnglishWe must not confuse continued progress in the same direction with doing nothing more.
Nie możemy mylić stałego postępu w tym samym kierunku z nierobieniem niczego więcej.
EnglishAfter all, our European budget is nothing other than politics in the form of figures.
W końcu nasz europejski budżet jest niczym innym jak polityką w formie cyfr.
EnglishThat is a pretty solid contribution for a behavior equated with doing nothing.
To dość konkretny wkład w uczenie, jak na czynność przyrównywaną do "robienia niczego".
EnglishMrs Frassoni, I can tell you that there was nothing dramatic about it at all.
Pani posłanko Frassoni, mogę pani powiedzieć, że nie było w tym niczego dramatycznego.
EnglishThat, however, has nothing at all to do with the risks involved in their use.
Jednakże to w żaden sposób nie wiąże się z zagrożeniami wynikającymi z ich stosowania.
EnglishIn fact, this move achieves nothing substantial as far as we are concerned.
W istocie, jeśli chodzi o nas, krok ten nie prowadzi do żadnych istotnych osiągnięć.
EnglishI just want to show you one other thing that has nothing to do with anything.
To filmik z sieci. ~~~ Zrobiony 6 lat temu przez paru miłośników grafiki.
EnglishIt's nothing like a tsunami or a Katrina: too few crying children and smashed up houses.
To nie tsunami, czy Katrina, zbyt mało płaczących dzieci i zrujnowanych domów.
EnglishIf we are not there, then we will count for nothing, and will carry no influence.
Jeśli na to nie przystajemy, to nie mamy na co liczyć, nie będziemy mieć żadnych wpływów.
EnglishMorning will be bright but you have nothing to do with this sunlight in the morning.
Świt nadchodzi szybciej, tyle że nie bardzo wiadomo co z tym światłem dziennym zrobić.