EN no way
volume_up
[przykład]

volume_up
nic z tego [przykł.]
no way
volume_up
nie ma mowy [przykł.]
." ~~~ And I left the room and said, "No way."
Świetnie" Wyszedłem z klasy i powiedziałem sobie "Nie ma mowy.
I say, "No way, you are not going to do it here."
Powiedziałem: "Nie ma mowy, nie zrobicie tego".
I said, "No way, ma, you have embarrassed me my entire life."
Powiedziałam: "Nie ma mowy, mamo, robiłaś mi obciach przez całe moje życie".
no way
volume_up
za nic w świecie [pot.] [przykł.]
no way
volume_up
nie ma takiej opcji [pot.] [przykł.]
no way
volume_up
niemożliwe [przykł.]
At first, the Argentine government said, "No, there's no way.
Najpierw argentyński rząd powiedział: "To niemożliwe.
Which is why you react the way you do, because it looks impossible.
I dlatego właśnie tak reagujecie, bo wydaje się to niemożliwe.
The way ahead is difficult, if not impossible, owing to the failure of the presidential election.
Zadanie to jest trudne, być może niemożliwe, ze względu na niepowodzenie wyborów prezydenckich.

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "no way"

no zaimek
Polish
no partykuła
Polish
no. rzeczownik
Polish
way rzeczownik

Przykłady użycia - "no way" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishEisai Manufacturing Limited Mosquito Way Hatfield Herts AL10 9SN United Kingdom
Eisai Manufacturing Limited Mosquito Way Hatfield Herts AL10 9SN Wielka Brytania
EnglishDrugs grown and produced in Afghanistan find their way to the streets of Europe.
Uprawiane i produkowane w Afganistanie narkotyki trafiają na europejskie ulice.
EnglishThey wandered in the wilderness in a desert way; They found no city of habitation.
Błądzili po puszczy, po pustyni bezdrożnej, miasta dla mieszkania nie znajdując.
EnglishThey are a way of saying that, yes, we do need to strengthen budgetary discipline.
Są sposobem na przyznanie, że rzeczywiście musimy wzmocnić dyscyplinę budżetową.
EnglishCustoms authorities managed to redeploy their forces and to do so in a modern way.
Władze celne zdołały przerzucić swoje siły w inne miejsce i w sposób nowoczesny.
EnglishKarib Ltd, Karib House 63-65 Imperial Way Cr9 4qy Croydon, Surrey United Kingdom
Karib Ltd, Karib House 63- 65 Imperial Way Cr9 4qy Croydon, Surrey Wielka Brytania
EnglishDid that require, as an architect, a new way of thinking about what you were doing?
Czy wymagało to od ciebie jako architekta nowego podejścia do wykonywanej pracy?
EnglishAnd the way we're doing that is we're creating prize teams within the X PRIZE.
Tworzymy osobne działy w obrębie X PRIZE; mamy zespół kosmosu, myślimy o orbicie.
EnglishThis is the only way we can strengthen trust in the European integration process.
Jedynie w ten sposób możemy zwiększyć zaufanie do procesu integracji europejskiej.
EnglishI believe that this is already a significant fact that points to the way ahead.
Moim zdaniem już to samo w sobie stanowi istotny fakt, wyznaczający drogę naprzód.
EnglishI think this is the best way to show our respect for the victims of the massacre.
Uważam, że to najlepszy sposób na okazanie naszego szacunku dla ofiar masakry.
EnglishThat is the only way to tackle this problem effectively, seriously and sustainably.
To jedyna droga sprostania temu problemowi w sposób skuteczny, poważny i trwały.
EnglishOnly in that way will climate change become an opportunity, rather than a burden.
Jedynie dzięki temu zmiana klimatu stanie się szansą, a nie tylko obciążeniem.
EnglishThat is the only workable way of combining fiscal discipline and economic growth.
To jedyny możliwy sposób połączenia dyscypliny fiskalnej ze wzrostem gospodarczym.
EnglishThis is the only way of enabling us to have a really effective internal market.
Jest to jedyny sposób zapewnienia nam rzeczywiście skutecznego rynku wewnętrznego.
EnglishHowever, these movements are not one-way; in principle, they are bidirectional.
Ruch ten nie odbywa się jednak jednotorowo, lecz zasadniczo w dwu kierunkach.
EnglishIf you had a relationship with a penguin, you'd see it in the same sort of way.
Jeśli mielibyście do czynienia z pingwinem, mielibyście takie samo podejście.
EnglishI would like to point out that not all women in rural areas live in the same way.
Chciałabym zauważyć, że nie wszystkie kobiety na obszarach wiejskich żyją tak samo.
EnglishCutting expenses hurts, but remains the only way back to growth and stability.
Cięcia wydatków są bolesne, ale są jedyną drogą powrotną do wzrostu i stabilności.
EnglishAranesp works in exactly the same way as the natural hormone erythropoietin.
Aranesp działa dokładnie w taki sam sposób jak naturalny hormon – erytropoetyna.