"nip" po polsku

EN

"nip" - polskie tłumaczenie

volume_up
nip {rzecz.}
PL
PL

"NIP" - angielskie tłumaczenie

volume_up
NIP [skrót]

EN nip
volume_up
{rzeczownik}

nip (też: gulp, sip, slug, swallow)

Przykłady użycia - "nip" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishIt is time to nip this tendency in the bud: to stop it ab ovo.
Czas, by stłumić tę tendencję w zarodku: powstrzymać ją ab ovo.
EnglishThere is a need to invest in the development of computer systems which will effectively nip such things in the bud.
Niezbędne jest dokonanie inwestycji w opracowanie systemów komputerowych, które skutecznie zdusiłyby taką możliwość w zarodku.
EnglishThe Balkan war should have been the last, and I think it is up to us to nip the conflict in the South Caucasus in the bud.
Wojna na Bałkanach powinna być ostatnia i uważam, że od nas zależy zduszenie w zarodku konfliktu w południowej części Kaukazu.
EnglishThe Turkish Government is attempting to nip criticism in the bud by taking reprisals against hostile journalists and media organisations.
Rząd Turcji próbuje tłumić krytykę w zarodku, stosując środki odwetowe wobec wrogich dziennikarzy i organizacji medialnych.
EnglishNip and tuck till crack of doom.
Englishto nip sth in the bud
EnglishThese entities are required to apply for a NIP tax identification number (by submitting a NIP -1 or NIP -2 form), if they do not have one already.
Ww. podmioty są obowiązane do złożenia wniosku o nadanie numeru identyfikacji podatkowej NIP (na formularzu NIP -1 lub NIP -2), jeżeli go nie posiadają.
English. - Mr President, my friends in the new NIP Party in Romania were furious when they learned about the expulsion of thousands of Romanians from Italy.
w imieniu grupy IND/DEM. - Panie przewodniczący! Moi przyjaciele z rumuńskiej partii NIP byli oburzeni, gdy dowiedzieli się o wydaleniu tysięcy Rumunów z Włoch.