"ninth" po polsku

EN

"ninth" - polskie tłumaczenie

volume_up
ninth {rzecz.}
PL
volume_up
ninth {przym.}

EN ninth
volume_up
{rzeczownik}

1. Muzyka

ninth
nona cztery razy zmniejszona
nona cztery razy zwiększona
nona trzy razy zmniejszona

Synonimy (angielski) dla "ninth":

ninth

Przykłady użycia - "ninth" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

English2009 discharge: Eighth, Ninth and Tenth European Development Funds (EDF) (
Absolutorium za rok 2009: 8., 9. i 10. Europejski Fundusz Rozwoju (EFR) (
English2007 discharge: Seventh, Eighth and Ninth European Development Funds (EDF) (
Absolutorium za rok 2007: 7, 8 i 9 Europejski Fundusz Rozwoju (EFR) (
EnglishThey're photographers who have documented the Lower Ninth for the last 40 years.
Dokumentowali dzielnicę Lower Ninth Ward przez ostatnich 40 lat.
EnglishThis becomes all the more noticeable as the plot homes in on the ninth of November, 1989.
Jest to tym wyraźniej zauważalne, im bardziej akcja zbliża się do 9 listopada 1989 roku.
EnglishPrior to Katrina, the South Bronx and New Orleans' Ninth Ward had a lot in common.
Przed tą powodzią Południowy Bronx i dzielnica Ninth Ward w Nowym Orleanie miały dużo wspólnego.
EnglishNeither the destruction of the Ninth Ward nor the South Bronx was inevitable.
Zarówno w Ninth Ward w Nowym Orleanie, jak i w Południowym Bronxie, zniszczeń można było uniknąć.
EnglishWhat significance do the Eight, Ninth and Tenth European Development Funds have for these people?
Jakie znaczenie dla tych ludzi ma 8., 9. i 10. Europejski Fundusz Rozwoju?
EnglishThe melody used to symbolise the EU comes from the Ninth Symphony composed in 1823 by Ludwig Van Beethoven.
Melodia pochodzi z IX Symfonii skomponowanej przez Ludwiga van Beethovena w 1823 r.
EnglishIn 1996, he shot himself in the head on December ninth -- which incidentally is Judi Dench's birthday.
W 1996 postrzelił się w głowę 9-tego grudnia kiedy to, przypadkowo, są urodziny Judi Dench.
EnglishYou have to understand though that from his ninth birthday, the only environment he knew was gangsterism.
Musicie jednak zrozumieć, że od dziewiątych urodzin, jedynym znanym mu środowiskiem byli gangsterzy.
EnglishI voted in favour of the authorisation to discharge the Eighth, Ninth and Tenth European Development Funds for 2009.
Głosowałam za udzieleniem absolutorium z wykonania 8., 9. i 10. Europejskiego Funduszu Rozwoju na rok 2009.
EnglishNinth Man: You see, family is ... it's awful.
Mężczyzna 9: Cóż, rodzina to... to coś okropnego.
EnglishAnd I used to run away from home, when I know that maybe the police might be coming around the ninth or 10th of June or so.
Jako część przygotowań do tego tego upamiętniania, policja zwykła nas zatrzymywać jako - wiecie - przywódców.
EnglishAgain he went out about the sixth and the ninth hour, and did likewise.
Englishninth circle of hell
idiomatyczne określenie czegoś co już gorsze być nie może
EnglishThe anthem of the Union shall be based on the & amp; amp; #x2018; Ode to Joy & amp; amp; #x2019; from the Ninth Symphony by Ludwig van Beethoven.
Hymn Unii pochodzi z & amp; #x201E; Ody do radości & amp; #x201D; z IX Symfonii Ludwiga van Beethovena.
Englishquadruply diminished ninth
Englishquadruply augmented ninth
EnglishIn the four and twentieth [day] of the ninth [month], in the second year of Darius, came the word of Jehovah by Haggai the prophet, saying,
Większa będzie sława domu tego pośledniego, niż onego pierwszego, mówi Pan zastępów; bo na tem miejscu dam pokój, mówi Pan zastępów.
Englishtriply diminished ninth