"nightmare" po polsku

EN

"nightmare" - polskie tłumaczenie

EN nightmare
volume_up
{rzeczownik}

Before this dream turns into a nightmare, we must call a halt to this process.
Musimy powstrzymać ten proces, zanim marzenie przemieni się w koszmar.
It must be an opportunity and not a nightmare back home for health-service managers.
Musi to być szansa, a nie koszmar osób zarządzających usługami zdrowotnymi w państwie.
It may be that the recent Bratislava nightmare will be repeated at another European airport.
Być może niedawny koszmar z Bratysławy powtórzy się na innym europejskim lotnisku.
nightmare (też: bane, nuisance, pain in the neck, wraith)
nightmare
nightmare

Synonimy (angielski) dla "nightmare":

nightmare
English

Przykłady użycia - "nightmare" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishUnfortunately, this nightmare about its collapse is now the main trend.
Niestety obecnie przeważa przerażająca wizja całkowitego załamania systemu.
EnglishOn the other hand, it's a nightmare -- it just means you spend more time at the bloody office.
Z drugiej strony to horror, bo spędzasz w cholernym biurze jeszcze więcej czasu.
EnglishIt was NATO forces that protected the rest of Europe from this nightmare.
Od takiego koszmaru uchroniły resztę Europy właśnie siły NATO.
English(CS) Ladies and gentlemen, the modernisation of the Schengen Information System is becoming a nightmare.
(CS) Panie i panowie! Modernizacja Systemu Informacyjnego Schengen staje się koszmarem.
EnglishSo these -- we're starting to build a sort of nightmare of constraints in a bathtub.
Rozpoczynamy budowę koszmarnych ograniczeń w wannie.
EnglishWe need an early-warning system to protect us against the things that are humanity's worst nightmare.
Potrzebny nam system wczesnego ostrzegania, żeby chronić nas przed najgorszym koszmarem ludzkości.
EnglishMr President, this directive is wonderful in theory, but it could turn out to be a nightmare in practice.
Panie przewodniczący! Ta dyrektywa jest wspaniała w teorii, ale może się okazać koszmarem w praktyce.
EnglishFor them there only remains the nightmare voyage.
Dla nich pozostanie tylko wizja koszmarnej podróży.
English. - Madam President, discards are just one aspect of the nightmare that is the CFP.
w imieniu grupy IND/DEM . - Pani przewodnicząca, odrzuty są tylko jednym aspektem koszmaru, jakim jest WPRyb.
EnglishDistribution is a nightmare, but not impossible.
EnglishIn my opinion, we should not wait for the next transatlantic talks, but should bring this nightmare to an end right now.
Moim zdaniem nie powinniśmy czekać na kolejną rundę rozmów transatlantyckich, ale niezwłocznie skończyć z tym koszmarem raz na zawsze.
EnglishMr Barroso this morning talked about the European dream: for the good people of Greece, it has become the European nightmare.
Dziś rano pan przewodniczący Barroso mówił o europejskim marzeniu: dla dobrych greckich obywateli stało się ono europejskim koszmarem.
EnglishWake me from this nightmare.
EnglishThe stakes are very high, and it is our responsibility not to let Sudan be engulfed in a nightmare scenario of country-wide instability.
Stawka jest bardzo wysoka i dlatego mamy obowiązek powstrzymać Sudan przed czarnym scenariuszem pogrążenia całego kraju w chaosie.
EnglishI had a nightmare.
EnglishTheir President, Matthias Kleiner, said something memorable: A vision without action is a daydream; action without a vision is a nightmare.
Jej prezes, Matthias Kleiner, powiedział coś, co warto zapamiętać: "wizja bez działań jest tylko marzeniem, działanie bez wizji jest koszmarem”.
EnglishWe are witnessing what could be the worst nightmare of those who conveyed the ideal of the European Community and their desire for union.
Jesteśmy świadkami czegoś, co mogłoby być najgorszym koszmarem dla tych, którzy jako pierwsi głosili ideał Wspólnoty Europejskiej i swoje pragnienie unii.
EnglishThe CFP has become a bureaucratic nightmare with over regulation and micro-management plaguing the industry while achieving little in the way of positive outcomes.
WPRyb stała się biurokratycznym koszmarem, zalanym plagą nadmiernych regulacji i mikrozarządzania o znikomych pozytywnych efektach.
EnglishThe corrupting of our political life had become a living nightmare; nothing was exempt -- separation of powers, civil liberties, the rule of law, the relationship of church and state.
Nic nie było wyjątkiem. ~~~ Rozdzielność władz, wolności obywatelskie, rządy prawa, relacje między państwem i kościołem.
EnglishIt would certainly be laudable if New Delhi were to combine its efforts with ours in the European Union to help Myanmar to awake from its current nightmare.
Z pewnością byłoby godne pochwały, gdyby New Delhi połączyło swe wysiłki z naszymi w Unii Europejskiej, pomagając Birmie wybudzić się z obecnego koszmaru.