EN never mind
volume_up
{wykrzyknik}

never mind
It was not in the Minutes, but never mind.
Nie było to zawarte w protokole, ale nic nie szkodzi.
never mind
never mind (też: keep smiling)
never mind
never mind (też: it doesn’t matter)
It is Question Time, and a 'yes' or a 'no' would have been easier, but never mind.
To jest "tura pytań” i odpowiedź "tak” lub "nie” byłaby bardziej stosowna, ale mniejsza z tym.
never mind (też: no matter, forget it)
volume_up
nieważne {wykrz.}
Never mind the consequences for the real economy and the people.
A skutki odczuwane przez gospodarkę realną i obywateli są dla nich nieważne.
Denmark has more strike days than France, but never mind that.
W Danii odbywa się więcej strajków, niż we Francji, ale to nieważne.
never mind

Przykłady użycia - "never mind" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishNever mind the fact that they were slow to acknowledge they needed saving.
Nie szkodzi fakt, że byli nieskorzy,aby przyznać, iż potrzebowali ocalenia.
EnglishNever mind the fact that I was 14 -- they told me, "Write about being 14."
Nie było ważne, że miałam 14 lat -- mówili mi: "Pisz o byciu 14-latką".
EnglishIt is Question Time, and a 'yes' or a 'no' would have been easier, but never mind.
To jest "tura pytań” i odpowiedź "tak” lub "nie” byłaby bardziej stosowna, ale mniejsza z tym.
EnglishAnd yet, a few years earlier, death never crossed their mind.
A jednak kilka lat wstecz, śmierć im nawet nie przeszła przez myśl.
EnglishThis is what has caused heavy losses to European producers, never mind the losses from customs payments.
Fakt ten spowodował liczne straty europejskich producentów, nie wspominając już o stratach we wpływach z ceł.
EnglishI missed them, but I did spend that extraordinary year in Rome, and it's a place that is never far from my mind.
Brak mi ich. ~~~ Jednak w Rzymie przeżyłem niezwykły rok.
EnglishNever mind that I knew nothing about places like Namibia.
Mimo tego, że nie wiedziałam nic o np. Namibii.
EnglishNever mind that it doesn't affect our lives at all.
Nie ma znacznia, że wcale nie wpływa na nasze życie.
EnglishIn my memories, he will never change his mind.
W moich wspomnieniach on nigdy nie zmienił zdania.
EnglishIt was not in the Minutes, but never mind.
Nie było to zawarte w protokole, ale nic nie szkodzi.
EnglishNever mind that I had no idea what ginger beer was.
EnglishI doubt that even one per cent of the public would have heard of cross-compliance, never mind understand what it means.
Wątpię, czy nawet jeden procent opinii publicznej słyszało o współzgodności, a co dopiero rozumie, co ona oznacza.
English♫ leave all my pals, I’d never mind.
EnglishNever mind, I will keep on trying and perhaps eventually even the German translation will get it right and we will understand one another.
Trudno, będę dalej próbować. Być może w końcu nawet niemiecki przekład się sprawdzi i wzajemnie się zrozumiemy.
EnglishBut never mind the symbols.
EnglishIt seems that, within the EU, if the political correctness boxes can be ticked then we should be happy, never mind the lunacy which we create.
Zdaje się, że powinniśmy się cieszyć ze wszystkich przypadków politycznej poprawności w UE, nie ważne, że prowadzą one do obłędu.
EnglishAs in, " Never mind! "
EnglishNever mind that prudent government finances are essential to the survival of the euro, there is nothing else that these countries can do about their budgets.
Co z tego, że do przetrwania euro niezbędne są roztropne finanse rządowe? Te kraje nie mogą zrobić nic więcej ze swoim budżetem.
English(Laughter) And if you think about "Avatar," if you think of why people were so touched by it -- never mind the Pocahontas story -- why so touched by the imagery?
(Śmiech) Jeśli zastanawiacie się nad "Avatarem", dlaczego ludzie byli tak poruszeni, pomińcie wątek miłosny, dlaczego obrazy były tak poruszające?
EnglishMadam President, I would have preferred to hear from the rapporteur, Mr Tavares, but never mind; now he has finally joined us in this debate, and that is the main thing.
Pani przewodnicząca! Wolałabym wysłuchać sprawozdawcy, pana posła Tavaresa, ale trudno; w końcu dołączył on do nas i to jest najważniejsze.