"Netherlands" po polsku

EN

"Netherlands" - polskie tłumaczenie

volume_up
Netherlands {nazwa wł.}

EN Netherlands
volume_up
{nazwa własna}

1. Geografia

Netherlands (też: Holland, the Netherlands)
The Netherlands, and the Netherlands alone, should be taking decisions on the exercise of jurisdiction.
Holandia i tylko Holandia powinna podejmować decyzje w sprawie jurysdykcji.
The Netherlands deposits the instruments of ratification of the Treaty of Amsterdam.
Holandia składa instrumenty ratyfikacji traktatu amsterdamskiego.
The Netherlands take over the Presidency of the Council of the European Union.
Holandia przejmuje prezydencję w Radzie Wspólnot Europejskich.
Netherlands
volume_up
Niderlandy {nazwa wł.}
Mobilisation of Globalisation Adjustment Fund: application EGF/2010/028 NL/Overijssel Division 18/Netherlands (
Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji: wniosek EGF/2010/028 NL/Overijssel sekcja 18/Niderlandy (
Mobilisation of Globalisation Adjustment Fund: application EGF/2010/027 NL/North Brabant Division 18/Netherlands (
Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji: wniosek EGF/2010/027 NL/Noord-Brabant, dział 18/Niderlandy (
Mobilisation of Globalisation Adjustment Fund: application EGF/2010/029 NL/South Holland and Utrecht Division 18/Netherlands (
Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji: wniosek EGF/2010/029 NL/Zuid-Holland i Utrecht sekcja 18/Niderlandy (

Synonimy (angielski) dla "Netherlands":

Netherlands

Przykłady użycia - "Netherlands" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishDigiNotar is a Certificate Authority from The Netherlands -- or actually, it was.
DigiNotar jest organem wydającym certyfikaty z Holandii, a właściwie nim było.
EnglishIn the Netherlands, we have fought hard for such a ban, and have succeeded.
W Holandii bardzo mocno walczyliśmy o wprowadzenie takiego zakazu, i udało się.
EnglishThey are already in place in the US, in the Netherlands and in other countries.
Urządzenia te zostały już wprowadzone w USA, w Holandii i w innych krajach.
EnglishIntervet International BV Wim de Korverstraat 35 NL-5831 AN Boxmeer The Netherlands
Intervet International BV Wim de Korverstraat 35 NL- 5831 AN Boxmeer The Netherlands
EnglishDuring his summer holidays, Joost works full-time in his native town in the Netherlands.
W czasie wakacji letnich Joost pracuje na pełen etat w swoim rodzinnym mieście.
EnglishPharmamatch BV, Stationsweg Oost 281-D, 3931 ER Woudenberg, The Netherlands
Pharmamatch BV, Stationsweg Oost 281- D, 3931 ER Woudenberg, The Netherlands
EnglishIn the Netherlands, for example, they perform some social care services.
Na przykład w Niderlandach świadczą one pewne usługi w zakresie pomocy społecznej.
EnglishThe Netherlands cannot be compared with Germany or with Malta or Greece in this instance.
Holandii nie można porównywać w tym kontekście z Niemcami, czy Malty z Grecją.
EnglishSome of those issues have already been raised in France and the Netherlands.
Niektóre z tych spraw były poruszane we Francji i Królestwie Niderlandów.
EnglishRecently, a book was published in the Netherlands about terrorism and those combating it.
Niedawno w Holandii opublikowano książkę o terroryzmie i ludziach walczących z nim.
EnglishThis mission has troops coming from Sweden, the Netherlands, Poland, Austria and Ireland.
W tej misji biorą udział oddziały ze Szwecji, Holandii, Polski, Austrii oraz Irlandii.
EnglishOn the following pages, you will find specific information on volunteering in the Netherlands.
Na poniższych stronach znajdziesz informacje dotyczące wolontariatu w Holandii.
EnglishThat is why we in the Netherlands know the Act as the 'Hague Invasion Act'.
Oto dlaczego w Holandii określa się ją mianem "ustawy o inwazji Hagi”.
EnglishBox 216 1382 Gr Weesp The Netherlands
Gemeenschapspolderweg 28 P. O. Box 216 1382 Gr Weesp The Netherlands
EnglishThis has happened in the Netherlands in the 1990s during the classical swine fever outbreak.
To właśnie stało się w Holandii w 1990 roku podczas epidemii klasycznego pomoru świń.
EnglishFor example, the rate of infection in the UK is 10 times higher than in the Netherlands.
Na przykład w Zjednoczonym Królestwie odsetek zakażeń jest 10 razy wyższy niż w Holandii.
EnglishEuropean Parliament elections are held in the United Kingdom, the Netherlands and Denmark.
Wybory do Parlamentu Europejskiego w Wielkiej Brytanii, Holandii i Danii.
EnglishEvelien from the Netherlands worked as a cross-border commuter in Germany for 10 years.
Evelien z Holandii była zatrudniona jako pracownik transgraniczny w Niemczech przez 10 lat.
EnglishThe people of Europe did not want this, and the people of France and the Netherlands said 'no'.
Obywatele Europy tego nie chcieli, a obywatele Francji i Holandii powiedzieli "nie”.
EnglishThe governments ignored the writing on the wall after the 'no' vote in France and the Netherlands.
Rządy zignorowały pisanie na murach po głosowaniu na "nie” we Francji i Holandii.