EN

navigability {rzeczownik}

volume_up

Przykłady użycia - "navigability" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishReciprocal recognition of navigability licences for inland waterway vessels (codified version) (
Wzajemne uznawanie świadectw zdolności żeglugowej statków żeglugi śródlądowej (wersja ujednolicona) (
EnglishThe first of these points relates to the issue of navigability.
EnglishIt is also necessary to respond to criticism of the Commission's intention to encourage shipping on the Danube by improving its navigability.
Konieczne jest również zareagowanie na krytykę zamiaru Komisji dotyczącego promocji żeglugi na Dunaju poprzez poprawę jej żeglowności.
EnglishThe use of these waterways for traffic is discussed far less often, and investment in improving navigability is of peripheral interest to the European Commission and Council.
O wykorzystywaniu tych dróg wodnych mówi się znacznie rzadziej, a inwestycje w poprawę żeglowności pozostają na marginesie zainteresowań Komisji Europejskiej i Rady.

Synonimy (angielski) dla "navigation":

navigation
navigator