"native" po polsku

EN

"native" - polskie tłumaczenie

volume_up
native {rzecz.}
volume_up
native {przym.}

EN native
volume_up
{rzeczownik}

Synonimy (angielski) dla "native":

native

Przykłady użycia - "native" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishThat, in fact, is the best way of optimising the production of native species.
Jest to rzeczywiście najlepszy sposób zoptymalizowania produkcji gatunków rodzimych.
EnglishI am a native of the country from which the Antarctic explorer Bellingshausen set out.
Jestem mieszkańcem kraju, z którego wyruszył badacz Antarktyki Bellingshausen.
EnglishDuring his summer holidays, Joost works full-time in his native town in the Netherlands.
W czasie wakacji letnich Joost pracuje na pełen etat w swoim rodzinnym mieście.
EnglishImmigrants to Germany can receive programmes in their native tongues via satellite.
Imigranci mogą w Niemczech odbierać programy w swych językach ojczystych przez satelitę.
EnglishThis visual language is something that non-native speakers cannot match.
Osoby nie będące native speakerami nie są w stanie nadążyć za tak obrazowym językiem.
EnglishWe compiled all the information about where the Native Americans were, the Lenape.
Zebraliśmy wszystkie informacje o tym, gdzie bywali Indianie Lenape.
EnglishShe recommends to her students that they do exchanges with native speakers.
Radzi swym studentom, by poza studiami kontaktowali się z rodowitymi użytkownikami języka.
EnglishWe've focused in the U.S. on African-American students as well as Native American and Latino.
W USA skupiliśmy się na uczniach afroamerykańskich, indiańskich i latynoskich.
EnglishHoneybees are not native to America; they were introduced with the colonialists.
Nie są one rdzenne dla Ameryki, wprowadzili je kolonizatorzy.
EnglishI have seen the wicked in great power, And spreading himself like a green tree in its native soil.
Widziałem niezbożnika nader wyniosłego, a rozłożonego jako drzewo zielone samorosłe;
EnglishNarrator: A word about Galvao, a very rare kind of bird native to Brazil.
Narrator: Parę słów o galvao, bardzo rzadkim ptaku z Brazylii.
EnglishGive up some of your spare time to discover your native country and help others at the same time.
Poświęć trochę swojego wolnego czasu aby odkryć swój kraj i pomóc innym.
EnglishThere are token projects in the programme involving native species.
Program zawiera symboliczne projekty dotyczące rodzimych gatunków.
EnglishMore than 100 000 people from Latvia have already left their native country.
Ponad 100 tysięcy Łotyszy wyjechało z rodzinnego kraju.
EnglishAnd as this article points out, "The average native of any city in China knows nothing of chop suey."
W artykule czytamy, że "Przeciętny mieszkaniec chińskiego miasta nic nie wie o chop suey".
EnglishIt has a distribution of immunoglobulin G subclasses closely proportional to that in native human plasma.
Rozkład podklas IgG jest zbliżony do rozkładu w naturalnym osoczu ludzkim.
EnglishShe was a leader of the Menominee tribe, a Native American peoples.
Była przywódczynią plemienia Menominów, amerykańskich Indian.
EnglishWith this event, a new era in Native American history began.
To wydarzenie zapoczątkowało nową erę w historii rdzennej Ameryki.
EnglishI think that means doodling is native to us and we simply are denying ourselves that instinct.
Myślę, że to znaczy, że bazgranie jest czymś wrodzonym, a my po prostu odmawiamy sobie tego instynktu.
EnglishSo Native Americans use a combination of circular symmetry and fourfold symmetry.
Widać to na wyrobach garncarskich i koszach.