"narcolepsy" po polsku

EN

"narcolepsy" - polskie tłumaczenie

EN narcolepsy
volume_up
{rzeczownik}

1. Medycyna

narcolepsy

Przykłady użycia - "narcolepsy" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishNarcolepsy is a sleep disorder that causes excessive daytime sleepiness.
Narkolepsja jest zaburzeniem snu powodującym nadmierną senność w ciągu dnia.
EnglishXyrem is used to treat narcolepsy with cataplexy in adult patients.
Xyrem jest stosowany w leczeniu narkolepsji z katapleksją u dorosłych pacjentów.
EnglishNo cases of abuse are known among individuals treated for narcolepsy.
Nie są znane przypadki nadużywania leku wśród osób leczonych na narkolepsją.
EnglishXyrem is used to treat adults who have narcolepsy with cataplexy.
Xyrem stosuje się do leczenia narkolepsji z katapleksją u dorosłych pacjentów.
EnglishTrial 1 enrolled 246 patients with narcolepsy and incorporated a 1 week up-titration period.
Do Badania 1 zakwalifikowano 246 pacjentów z narkolepsją, włączając 1 tygodniowy okres dobierania dawki.
EnglishTreatment of narcolepsy with cataplexy in adult patients.
Leczenie narkolepsji z katapleksją u dorosłych pacjentów.
EnglishThe effects of Xyrem in narcolepsy and cataplexy have been studied in 707 patients in four studies.
Działanie Xyremu w leczeniu narkolepsji i katapleksji badano w czterech badaniach klinicznych z udziałem 707 pacjentów.
EnglishThis improves the symptoms of narcolepsy.
Powoduje to zmniejszenie objawów narkolepsji.
EnglishNarcolepsy is a sleep disorder that may include attacks of sleep during normal waking hours, as well as cataplexy, sleep paralysis, hallucinations and poor sleep.
Narkolepsja to zaburzenie snu, w przebiegu którego mogą występować napady snu w ciągu dnia, jak również katapleksja, porażenie występujące podczas snu, omamy i płytki sen.
EnglishFinally, I would like to highlight the cases of narcolepsy that have been reported in children in Finland and Sweden following vaccination with GSK's H1N1 influenza vaccine.
Na koniec chciałabym podkreślić przypadki narkolepsji, odnotowane u dzieci w Finlandii i Szwecji w następstwie podania szczepionki przeciwko grypie H1N1 firmy GSK.
EnglishBefore increasing the sodium oxybate dose (see section 4.2), prescribers should be aware that sleep apnoea occurs in up to 50 % of patients with narcolepsy.
Przed zwiększeniem dawki hydroksymaślanu sodu (patrz punkt 4. 2), lekarze przepisujący lek powinni rozważyć fakt, że u do 50 % chorych na narkolepsję występuje zespół bezdechu sennego.
EnglishThe Committee for Medicinal products for Human Use (CHMP) decided that Xyrem's benefits are greater than its risks for the treatment of narcolepsy with cataplexy in adult patients.
Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi (CHMP) uznał, że korzyści ze stosowania preparatu Xyrem przewyższają związane z nim ryzyko w leczeniu narkolepsji z katapleksją u dorosłych pacjentów.