"napoleon" po polsku

EN

"napoleon" - polskie tłumaczenie

EN napoleon
volume_up
{rzeczownik}

1. Gastronomia: "cake", Amerykański angielski

napoleon

Przykłady użycia - "napoleon" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishNot as great a general as Napoleon, not as great a statesman as Frederick the Great."
Nie był wielkim generałem jak Napoleon, ani wielkim mężem stanu jak Fryderyk Wielki."
EnglishWho knows, maybe one of your atoms was once Napoleon's knee.
Kto wie, może twój atom był kiedyś w kolanie Napoleona.
EnglishSo this is a story of Napoleon III in the mid-1800s.
To historia o Napoleonie III w połowie XIX w.
English. - Napoleon told us that we should let China sleep, for when she wakes, she will shake the world.
na piśmie. - Napoleon powiedział kiedyś, iż powinniśmy pozwolić Chinom spać, gdyś kiedy się obudzą, wstrząsną światem.
EnglishYeah, well...... you know what Napoleon said:
Tak, dobra...... wiesz co powiedział Napoleon:
EnglishSo he said, "I told them about Napoleon and Alexander the Great and Frederick the Great and Julius Caesar, and they loved it.
Powiedział:"Opowiedziałem im o Napoleonie, o Aleksandrze Wielkim i Fryderyku Wielkim, o Juliuszu Cezarze - i byli bardzo zadowoleni.
EnglishThere is a form of exaggerated nationalism: everyone attempts to be a small-scale Napoleon III and have a Mexican adventure so that the problems of their country are forgotten.
Istnieje forma przesadnego nacjonalizmu: każdy chciałby zostać Napoleonem III na mniejszą skalę i przeżyć przygodę w Meksyku, aby zapomniano o problemach jego kraju.
EnglishYou will know that the real name of the Countess of Ségur was Sophie Rostopchine - yes, Rostopchine - and that her father was the man who put a stop to Emperor Napoleon's incursion into Russia.
Prawdziwe nazwisko hrabiny de Ségur brzmiało Zofia Roztopczyna - tak, Roztopczyna - a jej ojciec był człowiekiem, który powstrzymał najazd Napoleona na Rosję.