EN

myself {zaimek}

volume_up
First of all, I ask myself to what extent this is just a noncommittal agreement.
Po pierwsze zastanawiam się do jakiego stopnia jest to niezobowiązujące porozumienie.
It will have to be at the discretion of myself and of the secretariat.
Muszę kierować się uznaniem własnym i sekretariatu.
(FR) Mr President, I shall confine myself to these few comments and observations.
Ograniczę się do tych kilku uwag i komentarzy.
I myself am a member of the Friends of Tibet group in the European Parliament.
Sam jestem członkiem grupy Przyjaciół Tybetu w Parlamencie Europejskim.
But at the same time, I questioned myself and my own integrity and purpose in storytelling.
Jednocześnie pytam sam siebie o swoje przekonania i cel w opowiadaniu historii.
Left to myself I would probably have abstained or perhaps voted against.
Sam z siebie zapewne bym się wstrzymał od głosu lub może głosował przeciwko.

Przykłady użycia - "myself" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishI've spent a whole lot of my life trying to be myself and at the same time fit in.
Spędziłam całe życie na próbach bycia sobą a jednocześnie dopasowaną do innych.
EnglishMarcus: So I've done my bit for Queen and country, now I work for myself.
No i? ~~~ No i zrobiłem swoje dla królowej i dla kraju, teraz pracuję dla siebie.
EnglishWe - myself included - were also at Ljubljana when the Serbian air raids took place.
My - również ja osobiście - także byliśmy w Lublanie w czasie serbskich nalotów.
EnglishI myself am very concerned at what is happening in the capital of my own country.
Ja osobiście jestem bardzo zaniepokojona wydarzeniami w stolicy mojego kraju.
EnglishFirst of all, I ask myself to what extent this is just a noncommittal agreement.
Po pierwsze zastanawiam się do jakiego stopnia jest to niezobowiązujące porozumienie.
EnglishI myself am responsible for own resources on the Committee on Budgetary Control.
Osobiście odpowiadam za środki własne w ramach Komisji Kontroli Budżetowej.
EnglishI myself would happily do it and would be happy to use the products myself.
Osobiście robiłabym to i z przyjemnością sama stosowałabym tego rodzaju produkty.
EnglishSo I said to myself, with all these hundred other boys, this is where I belong.
Powiedziałem sobie wówczas, pośród setki innych chłopców, że tutaj jest moje miejsce.
EnglishSo I said to myself, "OK, great -- we're gonna collect all kinds of specimens.
Więc powiedziałem do sobie: "Dobrze, wspaniale - zbierzemy wszystkie rodzaje próbek.
EnglishSo, drawing on my love of typography, I immersed myself into this project.
Zatem, z całą swoją miłością do typografii, dałam się pochłonąć temu projektowi.
EnglishI have allowed myself to make the odd remark today because we are not short of time.
Pozwoliłem sobie poczynić dziś jedną więcej uwagę, ponieważ nie brakuje nam czasu.
EnglishAnd I myself am aware, Mr Cohn-Bendit, that we face an extremely daunting task.
Zdaję sobie sprawę, panie pośle Cohn-Bendit, że czeka nas przytłaczający ogrom pracy.
EnglishI myself live in a Slovak region where Roma make up around 10% of the population.
Ja mieszkam na terenie Słowacji, gdzie Romowie stanowią 10% całej ludności.
EnglishThe first question that I ask myself: does this come under Europe's jurisdiction?
Zadaję sobie po pierwsze pytanie: czy podlega to europejskiej jurysdykcji?
EnglishI am not concealing from you, nor from myself, the dangers that still exist.
Nie ukrywam przed Państwem ani przed sobą samym występujących nadal zagrożeń.
EnglishThe question I asked myself was: 'What can the European Union's added value be?'
Zadałem sobie pytanie: "Jaka może być wartość dodana Unii Europejskiej?”
EnglishI have visited those institutions myself and I can tell you they are working very well.
Sama odwiedziłam te instytucje i mogę państwu powiedzieć, że świetnie działają.
EnglishThis is where we are at the moment, I told myself, but what do we still have to do?
Taka jest obecna sytuacja, ale zastanawiałem się, co jeszcze musimy zrobić?
EnglishAs a consumer myself, it matters to me to know where the product is made.
Dla mnie jako konsumenta wiedza, gdzie dany produkt został wykonany, jest ważna..
English(FR) Mr President, I shall confine myself to these few comments and observations.
(FR) Panie przewodniczący! Ograniczę się do tych kilku uwag i komentarzy.