"my sister" po polsku

EN

"my sister" - polskie tłumaczenie

Przejrzyj przykłady użycia poszukiwanego "my sister" w kontekście.

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "my sister"

my zaimek
sister rzeczownik
Polish

Przykłady użycia - "my sister" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Englishbut now hold thy peace, my sister: he is thy brother; take not this thing to heart.
Milczże, siostro moja; brat twój jest, nie przypuszczaj tego do serca swego.
EnglishFor whosoever shall do the will of God, the same is my brother, and sister, and mother.
Albowiem ktobykolwiek czynił wolę Bożą, ten jest brat mój, i siostra moja, i matka moja.
EnglishSay unto wisdom, Thou art my sister; And call understanding [thy] kinswoman:
Mów mądrości: Siostraś ty moja, a roztropność przyjaciółką nazywaj,
EnglishAnd Amnon said unto him, I love Tamar, my brother Absalom's sister.
Tedy mu rzekł Amnon: Romiłowałem się Tamary siostry Absaloma, brata mego.
EnglishA garden shut up is my sister, [my] bride; A spring shut up, a fountain sealed.
Ogrodem zamknionym jesteś, siostro moja, oblubienico moja
EnglishIf I have said to corruption, Thou art my father; To the worm, [Thou art] my mother, and my sister;
Do dołu rzekę: Ojcem moim jesteś; a do robaków: Wy jesteście matką moją, i siostrą moją.
EnglishI had to crawl in between the legs of these people with my sister strapped on my back, find a way to a window.
Musiałam przeczołgać się pod ich nogami, z siostrą na plechach, dotarłam do okna.
EnglishAnd there really wasn't much to do there for the summer, except get beaten up by my sister or read books.
Nie było tam wiele do roboty w wakacje, nie licząc bijatyk z siostrą i czytania książek.
EnglishAnd my little sister wanted to be a pilot -- God help her.
Moja młodsza siostra chciała być pilotem - niech Bóg ma ją w opiece.
EnglishAnd he had a sip of this beer and he gave some to my sister and she had some, and they offered it to me.
Brat wziął łyk piwa, poczęstował siostrę i ona też się napiła, następnie poczęstowali mnie.
EnglishNow I put my sister on my back -- burning -- and I walked 10 kilometers with her strapped on my back.
Miała wysoką gorączkę. ~~~ Przeszłam 10 km, niosąc ją na plecach.
Englishwhy saidst thou, She is my sister, so that I took her to be my wife?
I stał się wieczór, i stał się zaranek, dzień czwarty.
EnglishBoth my brother and sister and I, all three of us own companies as well.
Mój brat, siostra i ja także mamy swoje firmy.
EnglishAsk my sister, she is the witch, she knows everything.
Zapytajcie moją siostrę, ona jest wiedźmą, ona wie wszystko.
EnglishThat's me and my sister, Esther, who's a frequent TEDster.
To moja siostra, Esther, często przemawia dla TED...
EnglishIn order to write the book, I asked my sister questions.
Aby napisać książkę, zadawałam mojej siostrze pytania.
EnglishGirl: Well sometimes my sister can be kind of annoying.
Dziewczyna: Moja siostra potrafi być czasem irytująca.
EnglishAnd Abraham said of Sarah his wife, She is my sister.
A ziemia była niekształtowna i próżna, i ciemność była nad przepaścią, a Duch Boży unaszał się nad wodami.
EnglishI was so happy -- (Applause) -- that my sister was alive!
Byłam szczęśliwa. ~~~ (Oklaski) Moja siostra żyła!
EnglishAnd when she had brought them near unto him to eat, he took hold of her, and said unto her, Come, lie with me, my sister.
A gdy mu podawała, aby jadł, uchwyciwszy ją, rzekł do niej: Pójdź, leż ze mną, siostro moja.

Pozostałe hasła

English
  • my sister

Więcej tłumaczeń w słowniku polsko-angielskim.