"mucous" po polsku

EN

"mucous" - polskie tłumaczenie

volume_up
mucous {rzecz.}
PL
volume_up
mucous {przym.}

EN mucous
volume_up
{rzeczownik}

mucous (też: slime, mucilage)

Synonimy (angielski) dla "mucous":

mucous
English

Przykłady użycia - "mucous" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Englishswollen and usually itching patches of skin or mucous membranes (urticaria),
obrzęknięte i zwykle swędzące wykwity na skórze lub błonach śluzowych (pokrzywka),
EnglishBenzoic acid is a mild irritant to the skin, eyes and mucous membranes.
Kwas benzoesowy wykazuje słabe działanie drażniące na skórę, oczy i błony śluzowe.
EnglishRetapamulin ointment must be kept away from the eyes and mucous membranes.
Należy chronić oczy i błony śluzowe przed kontaktem z ratapamuliną w maści.
EnglishBenzoic acid is a mild irritant to the skin, eyes and mucous membrane.
Kwas benzoesowy wykazuje słabe działanie drażniące na skórę, oczy i błony śluzowe.
EnglishCare should be taken to avoid contact with eyes and mucous membranes.
Szczególną uwagę należy zwrócić, by uniknąć kontaktu z oczami lub błonami śluzowymi.
EnglishContact with eyes or mucous membranes (e. g. nose or mouth) should be avoided.
Nale y unika kontaktu z oczami i luzówk (np. nosa lub jamy ustnej).
EnglishCare should be taken to avoid contact with eyes and mucous membranes.
do Szczególną uwagę należy zwrócić, by uniknąć kontaktu z oczami lub błonami śluzowymi.
Englishand ulceration of the mucous membranes lining the digestive tract)
mdłości, wymioty, zaparcia, biegunka, utrata apetytu, zapalenie błon śluzowych (bolesne
Englishincluding infections of the fallopian tubes and infections of the uterus mucous membrane.
narządów miednicy mniejszej) w tym zakażenia jajowodów oraz zakażenia błony śluzowej macicy.
Englishallergic reaction, swelling (oedema), or rapid swelling of the skin and mucous membranes
reakcja alergiczna, obrzęk (opuchlizna) lub szybkie puchnięcie skóry i błon śluzowych (obrzęk
EnglishReversible red colouration of the skin and mucous membranes (see above).
Odwracalne zaczerwienienie skóry i błon śluzowych (patrz powyżej).
Englishsevere blistering of the skin and/ or mucous membranes of the lips, eyes, mouth, nasal passages or
nasilone pokrywanie się skóry i(lub) błon śluzowych warg, oczu, jamy ustnej, przewodów
EnglishIf it contacts mucous membranes, the membranes should be flushed thoroughly with water.
Jeśli zawiesina znajdzie się w kontakcie z błonami śluzowymi, należy je dokładnie przepłukać wodą.
Englishallergic reaction, allergic swelling (oedema), rapid swelling of the skin and mucous membranes
reakcja alergiczna, brzęk (opuchlizna) lub szybkie puchnięcie skóry i błon śluzowych (obrzęk
EnglishIf pemetrexed solutions contact the mucous membranes, flush thoroughly with water.
W przypadku kontaktu roztworu pemetreksedu z błonami śluzowymi należy dokładnie spłukać wodą obszar kontaktu.
Englishdegradation of the mucous membrane of the uterus (atrophic endometrium)
zmiany zanikowe błony śluzowej macicy (zanik endometrium);
Englishdegradation of the mucous membrane of the uterus (atrophic endometrium)
zmiany wsteczne błony śluzowej macicy (zanik endometrium);
EnglishIf Abraxane contacts mucous membranes, the membranes should be flushed thoroughly with water.
Jeśli lek Abraxane znajdzie się w kontakcie z błonami śluzowymi, należy je dokładnie przepłukać wodą.
EnglishThis ingredient is irritant to eyes, skin and mucous membranes.
Składnik ten działa drażniąco na oczy, skórę i błony śluzowe.
EnglishDirect contact with the eyes, skin and mucous membranes should be avoided and personal protective equipment should be worn.
Podczas mieszania i podawania paszy leczniczej należy używać wyposażenia ochronnego.