"mount" po polsku

EN

"mount" - polskie tłumaczenie

volume_up
mount {rzecz.}
PL

"móc" - angielskie tłumaczenie

volume_up
móc {czas.}
volume_up
móc {czas. ndk}

EN mount
volume_up
{rzeczownik}

1. ogólne

mount (też: fell, hill, mountain, top)
and Kiriathaim, and Sibmah, and Zereth-shahar in the mount of the valley,
I Karyjataim, i Sebama, i Saratasar na górze w dolinie;
We know, nevertheless, that Mount Triglav in Slovenia symbolises determination and accomplishment.
Wiemy jednak, że słoweńska góra Triglav stanowi symbol determinacji i umiejętności doprowadzania spraw do końca.
But in mount Zion there shall be those that escape, and it shall be holy; and the house of Jacob shall possess their possessions.
A na górze Syon będzie wybawienie, a ta góra będzie święta, i posiędzie dom Jakóbowy osiadłości swe.

2. "horse"

mount

Przykłady użycia - "mount" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Englishand the Horites in their mount Seir, unto Elparan, which is by the wilderness.
Potem rzekł Bóg: Niech będzie rozpostarcie, w pośrodku wód, a niech dzieli wody od wód.
EnglishMount's body prevented this third person from getting to Eve, so she escaped.
Ciało Mount' a powstrzymało trzecią osobę od dostania się do Eve, więc ona mogła uciec.
EnglishAnd he went from thence to mount Carmel, and from thence he returned to Samaria.
I szedł stamtąd na górę Karmel, a z onąd zasię wrócił się do Samaryi.
EnglishAnd that's Mount Olympus on Mars, which is a kind of huge volcanic shield on that planet.
Są tam wulkany, jak ten, Olympus Mons, jakby wielka wulkaniczna tarcza Marsa.
EnglishBut he got to Mount and shoved the meth in his face and he killed him.
Ale on dostał się do Mount' a i wysypał mu ten środek na twarz, co go zabiło.
EnglishAnd they told Sisera that Barak the son of Abinoam was gone up to mount Tabor.
I powiedziano Sysarze, iż wyszedł Barak, syn Abinoemów na górę Tabor.
EnglishInsect activity confirms she died around the same time DJ Mount did.
Aktywność insektów wskazuje, że umarła mniej więcej w tym samym czasie co DJ Mount.
EnglishAnd my guess is that Eve was with Mount at the time that he was murdered.
I zgaduje, że Eve była z Mount' em w momencie kiedy został zamordowany.
EnglishFirst ascent of the western face to Mount Washington, and a solo ascent at that.
Oto pierwsze wejście na Górę Waszyngtona od strony zachodniej.
EnglishAnd this shall be your north border: from the great sea ye shall mark out for you mount Hor;
To zaś wasza będzie granica północna; od morza wielkiego wymierzycie sobie do góry Hor.
EnglishAnd they journeyed from Kadesh, and encamped in mount Hor, in the edge of the land of Edom.
A ruszywszy się z Kades, położyli się obozem na górze Hor, na granicach ziemi Edomskiej.
EnglishAnd Jehovah spake unto Moses and Aaron in mount Hor, by the border of the land of Edom, saying,
I rzekł Pan do Mojżesza i do Aarona na górze Hor, nad granicą ziemi Edomskiej, mówiąc:
EnglishUp to three million people have been affected by the tragedy, and the death toll continues to mount.
Tragedia ta dotknęła do trzech milionów osób, a liczba zabitych nadal rośnie.
EnglishJehovah spake with you face to face in the mount out of the midst of the fire,
Twarzą w twarz mówił Pan z wami na górze, z pośrodku ognia,
EnglishCamera with hard ceiling mount Height x Width x Depth: 235 x 183 x 183 mm (9.3" x 7.2" x 7.2")
Kamera do montażu w suficie klasycznym Wysokość x szerokość x głębokość: 235 x 183 x 183 mm
EnglishAnd Moses went up into the mount, and the cloud covered the mount.
I rozkazał król Egipski babom Hebrejskim, z których imię jednej Zefora, a imię drugiej Fua;
EnglishSo, it basically dwarfs, you know, Mount Everest here on Earth.
jak ogromny jest Olympus Mons. ~~~ Mont Everest to przy nim krasnoludek.
EnglishFor out of Jerusalem shall go forth a remnant, and out of mount Zion they that shall escape.
Albowiem z Jeruzalemu wyjdą ostatki, i zachowani z góry Syońskiej.
EnglishI hereby demand that OLAF mount the appropriate investigation.
W związku z tym domagam się, by OLAF przeprowadził odpowiednie dochodzenie w tej sprawie.
EnglishSo Barak went down from mount Tabor, and ten thousand men after him.
A tak zszedł Barak z góry Tabor, a dziesięć tysięcy mężów za nim.