EN mound
volume_up
{rzeczownik}

mound
volume_up
jabłko {n.} (emblemat władzy królewskiej)
mound (też: barrow, cairn, knoll)
Environmental consideration was served with every plate, but it was served with a heaping mound of consideration for human interests at the same time.
Rozwaga o środowisko była serwowana z każdym talerzem, ale mi serwowano narastający kopiec uwagi dla ludzkiego interesu.

Przykłady użycia - "mound" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishAnd the nest maintenance workers just take all the toothpicks to the outer edge of the nest mound and leave them there.
Robotnice przeniosły wszystkie wykałaczki za granice kopca i zostawiły je tam.
EnglishOutside a mound of garbage formed the border between Southland and the adjacent legal neighborhood of Langata.
Granicę między nielegalnym slumsem Southland, a położoną obok dzielnicą Langata stanowiła góra śmieci.
English. ~~~ It is not unconscious like a termite mound fractal.
Odwzorowują więc skalę społeczną na skali geometrycznej; to świadomy wzór -- nie, jak fraktal termitiery.
EnglishMound up those four plates with vegetables and then open up the very best bottle of Burgundy you have, light the candles and celebrate it.
Zakopcie te talerze warzywami potem otwórzcie najlepszą butelkę Burgunda jaką macie, zapalcie świeczki i świętujcie.
Englishand lay siege against it, and build forts against it, and cast up a mound against it; set camps also against it, and plant battering rams against it round about.
I sporządź na niej oblężenie, i zbuduj na niej szańce, i usyp na niej wał, a postaw na niej wojska, i zasadź na niej tarany w około;
EnglishHe shall slay with the sword thy daughters in the field; and he shall make forts against thee, and cast up a mound against thee, and raise up the buckler against thee.
Córki twoje na polu mieczem pomorduje, i przeciwko tobie porobi baszty, i usypie wał przeciwko tobie, i postawi przeciwko tobie tarcz;
EnglishTherefore thus saith Jehovah concerning the king of Assyria, He shall not come unto this city, nor shoot an arrow there, neither shall he come before it with shield, nor cast up a mound against it.
Przetoż tak mówi Pan o królu Assyryjskim: Nie wnijdzie do miasta tego, ani tam strzały wystrzeli, ani go zaprzątnie tarcza, ani usypie około niego szańców.
EnglishTherefore thus saith Jehovah concerning the king of Assyria, He shall not come unto this city, nor shoot an arrow there, neither shall he come before it with shield, nor cast up a mound against it.
A przetoż tak mówi Pan o królu Assyryjskim: Nie wnijdzie do miasta tego, ani tam dojdzie strzała jego, ani go ubieży tarcza, ani usypie szańców około niego;
EnglishFor thus hath Jehovah of hosts said, Hew ye down trees, and cast up a mound against Jerusalem: this is the city to be visited; she is wholly oppression in the midst of her.
Bo tak mówi Pan zastępów: Narąbcie drzewa, a usypcie przeciw Jeruzalemowi szańce; toć to miasto jest, które ma być nawiedzione; jakożkolwiek wielkie, niemasz jedno ucisk w pośrodku jego.