"mother" po polsku

EN

"mother" - polskie tłumaczenie

volume_up
mother {rzecz.}
volume_up
to mother {czas. przech.}

EN mother
volume_up
{rzeczownik}

mother (też: mama)
Mother nature wastes very little, reuses practically everything.
Matka natura marnuje bardzo mało, praktycznie ze wszystkiego korzysta ponownie.
. ~~~ And my mother was a kind of a designer, also.
To był rodzinny interes, a moja matka była kimś w rodzaju projektantki.
Mother nature doesn't negotiate; she just sets rules and describes consequences.
Matka natura nie negocjuje; tylko ustala zasady i wskazuje konsekwencje.
mother (też: old lady)
volume_up
stara {f.} [pej.]
mother (też: mummy, ma, mam, mom)
And it is one of the most special things to ever do with your mother.
I to chyba jedna z najniezwyklejszych rzeczy, którą można robić ze swoją mamą.
Like most adults on the boat, my mother carried a small bottle of poison.
Wszyscy dorośli, moja mama też, miała przy sobie truciznę.
Sorry, this was my mother, by the way, in her bead shop in London.
Wybaczcie, to była moja mama, tak przy okazji, w jej sklepie z paciorkami w Londynie.
mother (też: female parent, mater)
Let thy father and thy mother be glad, And let her that bare thee rejoice.
Niech się tedy weseli ojciec twój, i matka twoja; i niech się rozraduje rodzicielka twoja.
Under the apple-tree I awakened thee: There thy mother was in travail with thee, There was she in travail that brought thee forth.
Pod jabłonią wzbudziłam cię, tam cię poczęła matka twoja, tam cię poczęła rodzicielka twoja.
your mother shall be utterly put to shame; she that bare you shall be confounded: behold, she shall be the hindermost of the nations, a wilderness, a dry land, and a desert.
Zawstydzona będzie matka wasza bardzo; zapłonie się rodzicielka wasza; oto najpośledniejszą będzie z narodów, pustą ziemią, suchą i bezdrożną.

Synonimy (angielski) dla "mother":

mother

Przykłady użycia - "mother" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishI mean, I watch Oprah mostly when I'm home in Spokane visiting my mother.
Oglądam Oprah głównie, kiedy jestem w domu w Spokane odwiedzając moją matkę.
EnglishNow Simon's wife's mother lay sick of a fever; and straightway they tell him of her:
A świekra Szymonowa leżała, mając gorączkę, o której mu wnet powiedzieli.
EnglishIf you are a nursing mother, you must stop breast-feeding if you are to be given Remicade.
Matki karmiące muszą przerwać karmienie piersią po zastosowaniu leku Remicade.
EnglishInsulin treatment of the breast-feeding mother presents no risk to the baby.
Leczenie insulin matek karmi cych piersi nie stwarza ryzyka dla dziecka.
EnglishRomania offers ethnic minorities wide-ranging instruction in their mother tongue.
Rumunia oferuje mniejszościom etnicznym szeroki zakres nauczania w ich ojczystych językach.
EnglishIt not only has a father, Mr Bowis, but also a mother, Mrs Grossetête.
Ma ona nie tylko ojca, pana Bowisa, ale również matkę, panią poseł Grossetête.
EnglishFor I was a son unto my father, Tender and only beloved in the sight of my mother.
Gdybym był młodziuchnym synem u ojca mego, i jedynakiem u matki mojej,
EnglishThe name of the show is based on this story that I have to tell you about my mother.
Tytuł przedstawienia opiera się na historii, którą muszę wam opowiedzieć, o mojej matce.
EnglishWhen she returned to her mother's home, she found Munashe dying in his grandmother's arms.
Kiedy wróciła do domu rodzinnego, znalazła Munashe umierającego w ramionach babci.
EnglishBehold, I was brought forth in iniquity; And in sin did my mother conceive me.
Albowiem ja znam nieprawość moję, a grzech mój przedemną jest zawżdy.
EnglishAnd these girls who go around teaching about safe sex and HIV were known as Mother Theresa.
Potem dziewczyny nauczające o bezpiecznym seksie dostały przydomek "Matki Teresy".
EnglishWe've chosen to redefine the health care system as a doctor, a nurse and a mentor mother.
Postanowiliśmy zredefiniować ten system jako lekarza, pielęgniarkę i matkę-mentorkę.
EnglishCaution should be exercised when rasagiline is administered to a breast-feeding mother.
Należy zachować ostrożność podając rasagilinę kobietom karmiącym piersią.
EnglishHowever, it would probably be easier if I change to my mother tongue, which I shall now do.
Łatwej będzie mi to jednak wyrazić w moim języku ojczystym, na który teraz przejdę.
EnglishMr President, you have encouraged everyone to use their mother tongue.
Panie przewodniczący! Zachęcał pan wszystkich do używania ojczystego języka.
EnglishIn Slovakia, the indigenous Hungarian population are punished if they use their mother tongue.
W Słowacji rdzennie węgierska ludność jest karana za używanie języka ojczystego.
EnglishAnd he arose and took the young child and his mother by night, and departed into Egypt;
Który wstawszy, wziął dzieciątko i matkę jego w nocy, i uszedł do Egiptu;
EnglishIt's called claw-hammer style, that he had learned from his mother and grandmother.
Nauczył się tej techniki, zwanej claw-hammer, od swojej mamy i babci.
EnglishIf you're gonna kill me, will you leave my face alone, for my mother?
Jeśli masz zamiar mnie zabić, proszę, nie masakruj mi twarzy, dla dobra mojej matki.
EnglishYou know, if you give Mother Nature enough time, that is what she will produce.
Widzicie, wystarczy dać Matce Naturze dość czasu i wyprodukuje TO.