EN mortgage
volume_up
{rzeczownik}

1. ogólne

2. finanse

mortgage (też: mortage)
It's a chattel mortgage, just like furniture, just like a car.
To hipoteka od ruchomości, jak meble czy samochód.
ECB Opinion on changes of rules applicable to mortgage and municipal bonds in Slovenia
Opinia EBC w sprawie zmian zasad dotyczących obligacji zabezpieczonych hipoteką i obligacji komunalnych w Słowenii
obciążać nieruchomość hipoteką

3. Prawo

mortgage (też: mortgage debt)
zaciągnąć dług hipoteczny w wysokości 30 tysięcy dolarów
spłacić dług hipoteczny
spłacić dług hipoteczny

Przykłady użycia - "mortgage" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishHowever, largely speaking, the sub-prime mortgage lending area was unregulated.
Jednakże mówiąc ogólnie, obszar kredytów hipotecznych nie był uregulowany.
EnglishAnd then they match her mortgage to what she paid in rent for her little shanty.
Wtedy dostosowują jej opłaty do tego, co płaciła jako czynsz w slumsach.
EnglishSecondly, questions about mortgage lending in the United States inevitably arise.
Po drugie nieuchronnie pojawiają się pytania o kredyty hipoteczne w Stanach Zjednoczonych.
EnglishWe still do not know how far the US mortgage crisis will continue to spread.
Nadal nie wiemy, jaki będzie zasięg kryzysu związanego z kredytami w Stanach Zjednoczonych.
EnglishFurthermore, the growth of borrowing – especially mortgage loans – remains very robust.
Ponadto nadal bardzo silny jest wzrost zaciąganych kredytów, w szczególności hipotecznych.
EnglishMortgage bonds are used for long-term financing and investment in the wider economy.
Obligacje hipoteczne służą do finansowania długoterminowego oraz inwestycji w szerszej gospodarce.
EnglishWe create mortgage terms that we can't actually deal with.
Stworzyliśmy system kredytów hipotecznych, z którym właściwie sobie nie radzimy.
EnglishThe volume of outstanding mortgage loans already exceeds US public debt.
Wielkość niespłaconych kredytów hipotecznych już przewyższa dług publiczny Stanów Zjednoczonych.
EnglishUS sub-prime mortgage lenders are the main culprits and players in this crisis.
Głównymi sprawcami i graczami w tym kryzysie są amerykańskie podmioty udzielające kredytów hipotecznych.
EnglishThe problems start with mortgage loans in the United States.
Problemy zaczynają się od kredytów hipotecznych w Stanach Zjednoczonych.
EnglishWe have to concentrate on student mortgage loans and pension and investment funds.
Musimy skoncentrować się na studenckich kredytach hipotecznych oraz funduszach emerytalnych i inwestycyjnych.
EnglishSo she has to give 10 percent of the mortgage -- of the total value, or about 400 dollars in savings.
Jane musi dać 10 procent hipoteki -- całej ceny mieszkania, około 400 dolarów z oszczędności.
EnglishIn the United States, a mortgage volume of USD 120 billion has been adjusted up to now.
W Stanach Zjednoczonych do tej pory dostosowano poziom kredytów hipotecznych na kwotę 120 miliardów dolarów.
EnglishWe can already foresee that the US mortgage crisis will have noticeable adverse effects here, too.
Możemy już przewidzieć, że amerykański kryzys w kredytach będzie mieć też zauważalne skutki negatywne.
EnglishI refer to the matter of mortgage bonds, or Pfandbriefe in German, in the context of liquidity standards.
Zajmę się sprawą obligacji hipotecznych, po niemiecku Pfandbriefe, w kontekście wymogów płynności.
EnglishSubject: Mortgage crisis and financial regulations
Przedmiot: Kryzys kredytów hipotecznych oraz przepisy finansowe
EnglishI did notice with great interest the Commission's approval of a mortgage support scheme for UK homeowners.
Bardzo zaciekawił mnie fakt, że Komisja zaaprobowała brytyjski plan ratunkowy dla spłacających kredyty hipoteczne.
EnglishI would like to speak with a mortgage advisor.
Chciałbym/Chciałabym porozmawiać z doradcą kredytowym.
EnglishI got my mortgage and my husband did not sign it.
Dostałam kredyt, a mąż mój nie podpisał się.
EnglishThirdly, how to monitor financial markets in order to avoid a repetition of the crisis in mortgage lending?
Po trzecie, jak monitorować działania rynków finansowych, aby nie powtórzyła się sytuacja kryzysowa z rynków hipotecznych.