"molar" po polsku

EN

"molar" - polskie tłumaczenie

volume_up
molar {rzecz.}
PL

"mól" - angielskie tłumaczenie

EN

EN molar
volume_up
{rzeczownik}

molar

Synonimy (angielski) dla "molar":

molar
English

Przykłady użycia - "molar" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishAnd I thought molecular weight sounded much less nerdy than molar mass.
Pomyślałam że 'masa cząsteczkowa' brzmi znacznie mniej naukowo niż masa molowa.
EnglishInsulin aspart is equipotent to soluble human insulin on a molar basis.
Insulina aspart jest równoważna z insuliną ludzką pod względem molarnym.
EnglishInsulin aspart is equipotent to human insulin on a molar basis.
Insulina aspart jest równowa na z insulin ludzk pod wzgl dem molarnym.
EnglishInsulin lispro has been shown to be equipotent to human insulin on a molar basis but its effect is more rapid and of a shorter duration.
Wykazano, że insulina lispro ma taką samą moc w przeliczeniu na mole, jak insulina ludzka, lecz jej działanie jest szybsze i krócej trwa.
EnglishThe active substance is deferiprone (3-hydroxy-1,2-dimethylpyridin-4-one), a bidentate ligand which binds to iron in a 3:1 molar ratio.
Substancją czynną jest deferypron (3- hydroksy- 1, 2- dimetylopirydyn- 4- on), ligand dwudonorowy, który łączy się z jonami żelaza w stosunku molowym 3:
EnglishOn a molar basis, phenylacetylglutamine is comparable to urea (each containing 2 moles of nitrogen) and therefore provides an alternate vehicle for waste nitrogen excretion.
Z molarnego punktu widzenia fenyloacetyloglutamina jest porównywalna z mocznikiem (każdy związek zawiera 2 mole azotu) i dlatego stanowi alternatywny nośnik do wydalania nadmiaru azotu.