"to mobilize" po polsku

EN

"to mobilize" - polskie tłumaczenie

EN to mobilize
volume_up
[mobilized|mobilized] {czasownik}

to mobilize (też: to prod, to bring on)
But the political will has to be mobilized, in order to mobilize the resources.
Lecz wola polityczna musi być zmobilizowana, aby zmobilizować zasoby.
This is where we need to mobilize Africans, in the Diaspora especially, to invest in this.
Musimy zmobilizować Afrykanów, zwłaszcza w diasporze, aby zainwestowali w tą dziedzinę.
And we can mobilize resources and political will.
Możemy zmobilizować zasoby i wolę polityczną.
to mobilize (też: to prod, to organize, to bring on)
volume_up
mobilizować {czas. ndk}
Nie przestawał mobilizować.
But compassion, the generation of compassion, actually mobilizes our immunity.
Ale współczucie, wzbudzanie współczucia, w rzeczywistości mobilizuje naszą odporność.
It is in this spirit that I join into a discussion of one of the critical issues of our time, namely, how to mobilize different forms of capital for the project of state building.
Właśnie w tym duchu podejmuję dyskusję o jednym z najważniejszych tematów naszych czasów, a mianowicie, jak mobilizować różne formy kapitału na potrzeby budowania państwa.
to mobilize (też: to set up, to organize, to orchestrate)

Przykłady użycia - "to mobilize" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishWe are there to inspire, to provoke, to mobilize, to bring hope to our people.
Inspirujemy, prowokujemy, mobilizujemy i przynosimy nadzieję Irańczykom.
EnglishPeople are understanding, from Cairo to Oakland, that there are new ways to come together, there are new ways to mobilize, there are new ways to influence.
Od Kairu po Oakland ludzie rozumieją, że istnieją nowe sposoby jednoczenia sił, organizowania się i nacisku. ~~~ organizowania się i nacisku.
EnglishTherefore, I welcome the drafting of this report, which correctly emphasizes the importance of this field and the need to mobilize its potential fully.
Dlatego z radością przyjmuję opracowanie tego sprawozdania, które słusznie kładzie nacisk na znaczenie tego obszaru i konieczność pełnej mobilizacji jego potencjału.
EnglishIn conclusion, I would like to emphasize the need to mobilize public policies at all the necessary levels in order to successfully implement the mentioned objectives.
Podsumowując, chciałabym podkreślić konieczność mobilizacji polityk publicznych na wszystkich niezbędnych szczeblach w celu pomyślnej realizacji wspomnianych celów.