"missile" po polsku

EN

"missile" - polskie tłumaczenie

EN missile
volume_up
{rzeczownik}

1. Wojskowość

missile
Missile hits, bodies burst into the air with the explosion.
Rakieta uderza, ludzie wyparowują.
For these reasons I would welcome our adoption of a resolution in which the House clearly rejects this missile system.
Dlatego właśnie pragnąłbym, abyśmy przyjęli rezolucję, w której ta Izba stanowczo odrzucałaby przedmiotowy system rakietowy.

2. Sport

Synonimy (angielski) dla "missile":

missile
English

Przykłady użycia - "missile" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishThe mission of the two squadrons was to get rid of all the Scud missile launchers.
Zadaniem tych dwóch dywizjonów było pozbyć się wszystkich wyrzutni rakiet Scud.
EnglishOthers are discussing their own approach to missile defence with the Americans.
Inne omawiają wspólnie z Amerykanami własne podejście do obrony rakietowej.
English(Laughter) And they use motors that literally are used on cruise missile boosters.
Używają silników, których używa się jako dopalaczy w pociskach rakietowych.
EnglishWhat we must do is to say clearly that we do not want this anti-missile system.
Musimy jasno stwierdzić, że nie chcemy tego systemu przeciwrakietowego.
EnglishSecond, you need a missile to launch, and, third, you need the actual detonator of the bomb.
Po drugie, potrzebny jest pocisk do wystrzelenia, a po trzecie - detonator bomby.
EnglishFirstly, with regard to the question by Mr Rouček concerning the anti-missile shield.
Po pierwsze, w odniesieniu do pytania pana posła Roučeka, dotyczącego tarczy antyrakietowej.
English- (CS) Mr President, who would not experience anguish on seeing children killed by a missile?
- (CS) Panie przewodniczący! Któż nie doznałby udręki, widząc dzieci zabite pociskiem?
EnglishDisarmament, arms control and a possible anti-missile shield are also on the agenda.
Agenda obejmuje także kwestię rozbrojenia, kontroli zbrojeń i ewentualnej tarczy antyrakietowej.
EnglishNow we are talking about anti-missile batteries set up in Poland and also in the Czech Republic.
Teraz rozmawiamy o montażu tarczy antyrakietowej w Polsce i też w Czechach.
EnglishI believe that we will have to discuss at EU level the effectiveness of this anti-missile shield.
Sądzę, że musimy na szczeblu UE przedyskutować skuteczność tarczy przeciwrakietowej.
EnglishWhat will be the European Union's position on the missile shield?
Jakie będzie stanowisko Unii Europejskiej w sprawie tarczy antyrakietowej?
EnglishThe second part is the missile and you know that the technology on missiles is moving rapidly.
Drugi aspekt to pocisk, a wiedzą państwo, że technologia w tej dziedzinie szybko się rozwija.
EnglishFinally, what are your thoughts on the subject of the anti-missile shield?
Po trzecie wreszcie, co Pani sądzi o tarczy antyrakietowej?
EnglishBut then also, just to celebrate that, we started an event at JPL for "Miss Guided Missile."
Tzw. pocisk nienakierowany. ~~~ Żeby to uczcić, obchodziliśmy "Dzień Pocisków Nienakierowanych".
English(Laughter) There was some bomb shelter built, apparently in the '60s Cuban missile crisis.
(Śmiech) Powstał schron przeciwbombowy, najwidoczniej podczas kryzysu kubańskiego w latach 60-tych.
EnglishI also welcome that the European Union has raised the issue of anti-missile technology for discussion.
Z zadowoleniem przyjmuję też fakt, że UE poruszyła kwestię technologii przeciwrakietowej.
EnglishIt does not criticise NATO's plan for a European anti-missile shield.
Nie ma w nim ani słowa krytyki planów NATO dotyczących stworzenia europejskiej tarczy antyrakietowej.
EnglishWe know that the democrats are fairly sceptical about developing the Air Missile System.
Wiemy, że demokraci są dość sceptyczni w odniesieniu do rozbudowywania systemu obrony przeciwrakietowej.
EnglishIt relates to developments in connection with the missile defence system in Poland and the Czech Republic.
Chodzi mi o wydarzenia związane z systemem obrony przeciwrakietowej w Polsce i Czechach.
EnglishThe installation of the American anti-missile defence system in Europe is a pan-European issue.
Instalacja amerykańskiego systemu obrony przeciwrakietowej w Europie jest sprawą o charakterze ogólnoeuropejskim.