"micromanagement" po polsku


Wyniki dla "to micromanage". Hasło "micromanagement" nie jest obecnie dostępne w słowniku.
EN

"micromanagement" - polskie tłumaczenie

EN to micromanage
volume_up
{czasownik}

Przykłady użycia - "micromanagement" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishNo more micro-management from the centre, no more top-down regulation, no more one-size-fits-all approach to policy.
Należy skończyć z centralnym mikrozarządzaniem, odgórnymi regulacjami i z jednym wszechstronnym podejściem do polityki.
EnglishIt is not micromanagement that we want to introduce, but we have made a political evaluation, which you have agreed.
Nie chcemy tutaj wprowadzać żadnego mikrozarządzania, ale dokonaliśmy oceny politycznej, na którą Komisja wyraziła zgodę.
EnglishThe Commission, particularly in the framework of the CFP reform, does not want to continue with micro-management measures at a political level.
Komisja nie chce utrzymywać środków zarządzania w skali mikro na szczeblu politycznym, zwłaszcza w ramach reformy WPRyb.
EnglishLet me be clear that we are not talking about micro-management, as a colleague has already said, or individual programmes and projects.
Pragnę jasno powiedzieć, jak stwierdziła już tutaj koleżanka, że nie chodzi o szczegółowe zarządzanie czy poszczególne programy i projekty.
EnglishThe CFP has become a bureaucratic nightmare with over regulation and micro-management plaguing the industry while achieving little in the way of positive outcomes.
WPRyb stała się biurokratycznym koszmarem, zalanym plagą nadmiernych regulacji i mikrozarządzania o znikomych pozytywnych efektach.
EnglishOf course there is still a long way to go - eliminating discards, for example - and there are times when the Commission still seems to veer towards micro-management.
Oczywiście mamy jeszcze długą drogę do przebycia - na przykład musimy wyeliminować odrzuty - i czasami wydaje się, że Komisja skłania się ku zarządzaniu w skali mikro.
EnglishThe negative micro-management spiral has to be avoided and the common fisheries policy needs to be fundamentally altered, as the discard issue seriously discredits it.
Należy uniknąć negatywnej spirali mikrozarządzania oraz powinno się radykalnie zmienić wspólną politykę rybołówstwa, ponieważ problem odrzutów ją poważnie dyskredytuje.
EnglishOur job is not day-to-day micro-management but, in a single market, we need to look carefully at how we can bring long-term stability into the financial system.
Nasza praca nie polega na codziennym zarządzaniu w skali mikro. Na wspólnym rynku musimy uważnie patrzeć, co możemy zrobić, aby zapewnić długoterminową stabilność systemu finansowego.
EnglishWe do not want micro-management, but we do need to be able to use this instrument in a responsible and well-informed way, so that we can, if necessary, correct what has gone wrong.
Nie zależy nam na szczegółowym zarządzaniu, ale musimy być w stanie korzystać z tego instrumentu w odpowiedzialny i świadomy sposób, by móc w razie potrzeby skorygować problemy.