"mercury" po polsku

EN

"mercury" - polskie tłumaczenie

PL
PL

EN mercury
volume_up
{rzeczownik}

mercury
. - (PL) Mercury is one of the most powerful environmental poisons.
. - Rtęć należy do najsilniejszych trucizn środowiskowych.
We must first note that mercury is a toxic and dangerous heavy metal.
Po pierwsze musimy zwrócić uwagę na to, że rtęć jest toksycznym i niebezpiecznym metalem ciężkim.
Measuring devices containing mercury (vote)
Urządzenia pomiarowe zawierające rtęć (głosowanie)

Synonimy (angielski) dla "mercury":

mercury

Przykłady użycia - "mercury" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishThis proposal contributes significantly to the aim of reducing exposure to mercury.
Wniosek ten w znaczny sposób przyczyni się do zmniejszenia kontaktu z rtęcią.
EnglishAnd they called Barnabas, Jupiter; and Paul, Mercury, because he was the chief speaker.
I nazwali Barnabasza Jowiszem, a Pawła Merkuryjuszem, ponieważ on prowadził rzecz.
EnglishThey carry out more than 200 million mercury fillings each year.
W ciągu roku robią ponad 200 milionów wypełnień rtęcią.
EnglishIn the 1950s they tried their best to muffle this sound with mercury switches and silent knob controls.
w 1950 próbowano jak najskuteczniej stłumić ten dźwięk przełącznikami rtęciowymi i cichymi pokrętłami.
EnglishFor this reason, we not only have a global responsibility to reduce mercury pollution in the developing world; it is also in our interest.
Z tego względu odpowiadamy nie tylko globalnie za zmniejszenie zanieczyszczenia wywołanego rtęcią w rozwijającym się świecie; jest to również w naszym interesie.
EnglishTaking all the above into account, dental practices rank only second or third in the production of mercury waste in the European Union.
Biorąc pod uwagę powyższe przykłady, praktyki dentystyczne klasyfikowane są w Unii Europejskiej zaledwie na drugiej bądź trzeciej pozycji w produkcji odpadów rtęciowych.