"merchandise" po polsku

EN

"merchandise" - polskie tłumaczenie

volume_up
to merchandise {czas. przech.}
EN

merchandise {rzeczownik}

volume_up
merchandise (też: item, produce, product)
merchandise (też: commodity, item, product, stock)
You were taught you can't pull the merchandise off the shelves in the store and throw it around.
Uczono, że w sklepie nie można rozrzucać towarów. ~~~ Uczono, że w sklepie nie można rozrzucać towarów.
20 percent of the merchandise accounts for 80 percent of the revenue, 20 percent of the users use 80 percent of the resources -- this is the shape people are talking about when that happens.
20 procent towaru odpowiada za 80 procent zysków, 20 procent użytkowników zużywa 80 procent zasobów -- W takich przypadkach mówi się o tym właśnie kształcie.
These were thy traffickers in choice wares, in wrappings of blue and broidered work, and in chests of rich apparel, bound with cords and made of cedar, among thy merchandise.
Ci kupcy twoi, sztukami hijacyntu, i rzeczami haftowanemi, i skrzyniami dla kosztownych szat, także towarami, które powrozami obwiązują albo w skrzyniach cedrowych zawierają, kupczyli w tobie.

Synonimy (angielski) dla "merchandise":

merchandise

Przykłady użycia - "merchandise" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishBut they made light of it, and went their ways, one to his own farm, another to his merchandise;
Ale oni zaniedbawszy odeszli, jeden do roli swojej, a drugi do kupiectwa swego;
EnglishFeministing has been able to get merchandise pulled off the shelves of Walmart.
Feministki mogły sprawić, że produkty znikną z półek Walmartu.
EnglishYou were taught you can't pull the merchandise off the shelves in the store and throw it around.
Uczono, że w sklepie nie można rozrzucać towarów. ~~~ Uczono, że w sklepie nie można rozrzucać towarów.
EnglishJavan, Tubal, and Meshech, they were thy traffickers; they traded the persons of men and vessels of brass for thy merchandise.
Jawan, Tubal, i Mesech, kupcy twoi, ludzi i naczynie miedziane dawali na zamianę tobie.
Englishand to them that sold the doves he said, Take these things hence; make not my Father's house a house of merchandise.
A tym, co gołębie sprzedawali, rzekł: Wynieście to stąd, a nie czyńcie domu Ojca mego domem kupieckim.
EnglishVedan and Javan traded with yarn for thy wares: bright iron, cassia, and calamus, were among thy merchandise.
Także Dan i Jawan, kramarze na jarmarkach twoich, sprzedawali żelazo polerowane, kassyję, i Tatarskie ziela na zamianęć dawali.
EnglishThe ships of Tarshish were thy caravans for thy merchandise: and thou wast replenished, and made very glorious in the heart of the seas.
Okręty morskie przodkowały w kupiectwie twojem; i byłoś napełnione i uwielbione bardzo w pośród morza.
EnglishThis is commerce in Kenya, right along the train tracks, so close to the train tracks that the merchants sometimes have to pull the merchandise out of the way.
A tak się handluje w Kenii, tuż obok torów kolejowych.
EnglishThe old men of Gebal and the wise men thereof were in thee thy calkers: all the ships of the sea with their mariners were in thee to deal in thy merchandise.
Starcy z Giebal, i mędrcy jego oprawiali w tobie rozpadliny twoje; wszystkie okręty morskie i żeglarze ich bywali w tobie, handlując z tobą.
EnglishWhen thy wares went forth out of the seas, thou filledst many peoples; thou didst enrich the kings of the earth with the multitude of thy riches and of thy merchandise.
Gdy wychodziły towary twoje z morza, nasycałoś wiele narodów; mnóstwem bogactw twoich i handlów twoich bogaciłoś królów ziemskich.
English20 percent of the merchandise accounts for 80 percent of the revenue, 20 percent of the users use 80 percent of the resources -- this is the shape people are talking about when that happens.
20 procent towaru odpowiada za 80 procent zysków, 20 procent użytkowników zużywa 80 procent zasobów -- W takich przypadkach mówi się o tym właśnie kształcie.
EnglishThese were thy traffickers in choice wares, in wrappings of blue and broidered work, and in chests of rich apparel, bound with cords and made of cedar, among thy merchandise.
Ci kupcy twoi, sztukami hijacyntu, i rzeczami haftowanemi, i skrzyniami dla kosztownych szat, także towarami, które powrozami obwiązują albo w skrzyniach cedrowych zawierają, kupczyli w tobie.