"mean average" po polsku

EN

"mean average" - polskie tłumaczenie

EN mean average
volume_up
{rzeczownik}

1. Matematyka

mean average (też: arithmetic mean)

Przykłady użycia - "mean average" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishThis will mean an average emission reduction in the van fleet of 28% over 13 years.
Będzie to oznaczać spadek średniej emisji floty furgonetek o 28 % w okresie 13 lat.
EnglishThe mean average change from baseline over 16 weeks for HIV RNA levels was -0.79 log10 (maximum mean decrease:
Po 16 tygodniach średnia przeciętna różnica w poziomie RNA HIV w stosunku do wartości początkowej wynosiła - 0, 79 log10 (maksymalne średnie zmniejszenie:
EnglishMean average steady-state trough natalizumab concentrations over the dosing period ranged from 23 μ g/ ml to 29 μ g/ ml.
Średnie najniższe stężenia natalizumabu po osiągnięciu stanu stacjonarnego w okresie dawkowania mieściły się w zakresie od 23 μg/ ml do 29 μg/ ml.