"manoeuvring" po polsku

EN

"manoeuvring" - polskie tłumaczenie

EN

manoeuvring {rzeczownik}

volume_up
1. Brytyjski angielski
Hopefully, these manoeuvrings will lead to peace talks.
Na szczęście te manewry doprowadzą do rozmów pokojowych.
At the same time, it also leaves room for budgetary manoeuvring, taking account above all of the importance of public investments.
Jednocześnie zapewniają one pole manewru w ramach polityki budżetowej, w szczególności ze względu na znaczenie inwestycji publicznych.
Failing this, the Eastern Partnership will be regarded simply as a piece of geopolitical manoeuvring and it will remain just an empty idea.
Jeżeli się to nie uda, partnerstwo wschodnie postrzegane będzie wyłącznie jako element manewrów geopolitycznych i pozostanie jedynie pusto brzmiącym pomysłem.
manoeuvring (też: maneuvering)
manoeuvring (też: maneuvering)

Przykłady użycia - "manoeuvring" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishIf we do not do this, it means there is some kind of political context to it, some kind of political manoeuvring.
Jeżeli tego nie robimy, oznacza to, że jest tu jakiś kontekst polityczny, jest pewna polityczna gra.
EnglishI would say manoeuvring in smoke-filled rooms but, this being Brussels, I will say smoke-free rooms.
Powiedziałbym nawet, że były to rozgrywki zakulisowe, ale ponieważ jesteśmy w Brukseli, to nie może być mowy o kulisach.
EnglishThe week has been given over to backroom manoeuvring.
Ten tydzień poświęcono na kuluarowe rozgrywki.
EnglishThose who acted in a such a way, merely for the sake of political manoeuvring, were not bothered about the fate of the Stockholm Programme.
Ci, którzy postępowali w ten sposób jedynie dla politycznych sztuczek nie dbali o los programu sztokholmskiego.
EnglishAt the same time, it also leaves room for budgetary manoeuvring, taking account above all of the importance of public investments.
Jednocześnie zapewniają one pole manewru w ramach polityki budżetowej, w szczególności ze względu na znaczenie inwestycji publicznych.
EnglishThe Moroccan authorities must be told to end their dilatory manoeuvring, which is aimed at delaying and, if possible, boycotting the current negotiation process.
Władze Maroka należy wezwać do zaprzestania działania na zwłokę czy nawet bojkotowania obecnych negocjacji.
English- (DE) Madam President, the citizens' confidence in Europe and in the euro has been seriously damaged by the financial crisis and the political manoeuvring.
- (DE) Pani Przewodnicząca! Kryzys finansowy oraz manipulacje polityczne poważnie nadszarpnęły zaufanie obywateli do Europy i do euro.
EnglishFailing this, the Eastern Partnership will be regarded simply as a piece of geopolitical manoeuvring and it will remain just an empty idea.
Jeżeli się to nie uda, partnerstwo wschodnie postrzegane będzie wyłącznie jako element manewrów geopolitycznych i pozostanie jedynie pusto brzmiącym pomysłem.
EnglishSince Parliament had - as I said before - already adopted the text using the consultation procedure without any problems, such manoeuvring was uncalled-for.
Mając na uwadze, że Parlament - o czym już wspominałam - przyjął już bez żadnych problemów tekst z zastosowaniem procedury konsultacji, taki ruch był nie na miejscu.
EnglishSince that time, the Sri Lankan Government has been manoeuvring to exonerate itself and impede access to justice by those who must be called, at the very least, victims of war crimes.
Od tej pory rząd Sri Lanki robi wszystko, żeby oczyścić się z zarzutów i utrudnić dostęp do sprawiedliwości tym, których należy nazwać co najmniej ofiarami zbrodni wojennych.