"malware" po polsku

EN

"malware" - polskie tłumaczenie

EN malware
volume_up
{rzeczownik}

1. IT

If you exchange or download files using these file-sharing methods, be on the lookout for malware.
Jeśli wymieniasz lub pobierasz pliki za pośrednictwem takich mechanizmów udostępniania, uważaj na złośliwe oprogramowanie.
For example, if your landing page happens to contain malware (like a virus), that's a pretty bad landing page.
Jeśli na przykład strona docelowa zawiera złośliwe oprogramowanie (takie jak wirus), jest to bardzo zła sytuacja.
Sometimes, those emails might just be spam, but other times, those emails might secretly contain harmful malware.
Czasami takie wiadomości są po prostu spamem, ale w innych przypadkach mogą zawierać ukryte złośliwe oprogramowanie.
malware
Malware (also known as spyware or adware) can install itself on your computer without your knowledge.
Destrukcyjne oprogramowanie (nazywane również programami szpiegowskimi lub adware) może samoczynnie zainstalować się na komputerze bez wiedzy użytkownika.

Przykłady użycia - "malware" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishMalware can often be disguised as a popular movie, album, game, or program.
Może ono być ukryte pod postacią popularnego filmu, albumu lub programu.
EnglishHow can I file a complaint with a government agency about malware?
Jak mogę złożyć do agencji rządowej skargę dotyczącą złośliwego oprogramowania?
EnglishNewer versions often contain more security fixes to prevent malware attacks.
Mogą one zawierać więcej poprawek zabezpieczeń chroniących przed atakami złośliwego oprogramowania.
EnglishWe then recommend that you check your website for malware.
Zalecamy wówczas sprawdzenie witryny pod kątem obecności złośliwego oprogramowania.
EnglishThis article contains tips and pointers for preventing malware infection.
Ten artykuł zawiera porady i wskazówki pozwalające zapobiegać infekcjom złośliwym oprogramowaniem.
EnglishThe price of freedom from malware is eternal vigilance.
Ceną wolności od złośliwego oprogramowania jest stała i nieprzerwana czujność.
EnglishDoes Google have any programs to detect and remove malware?
Czy Google oferuje programy służące do wykrywania i usuwania złośliwego oprogramowania?
EnglishLearn more about removing malware from your computer.
Więcej informacji na temat usuwania złośliwego oprogramowania z komputera
EnglishOne way they cause trouble is by spreading malware.
Robią to między innymi poprzez rozpowszechnianie złośliwego oprogramowania.
EnglishAntivirus software also allows you to scan your entire computer for malware.
Programy antywirusowe umożliwiają ponadto skanowanie całego komputera w poszukiwaniu złośliwego oprogramowania.
EnglishNo, Google doesn't provide programs to detect or remove malware.
Nie. ~~~ Google nie oferuje programów służących do wykrywania ani usuwania złośliwego oprogramowania.
EnglishMy AdWords account was suspended for malware.
Moje konto AdWords zostało zawieszone w związku ze złośliwym oprogramowaniem.
EnglishYou can protect yourself by learning what malware is, how it spreads, and how to prevent it.
Można się przed nim uchronić, jeśli się wie, czym właściwie ono jest, jak się rozprzestrzenia i jak go unikać.
EnglishHere are some common types of malware you might've heard about:
Poniżej przedstawiamy niektóre typy złośliwego oprogramowania, o jakich być może zdarzyło Ci się słyszeć:.
EnglishSafe Browsing works in two ways to help protect you against phishing and malware.
Funkcja Bezpieczne przeglądanie na dwa sposoby chroni użytkownika przed wyłudzaniem informacji i złośliwym oprogramowaniem.
EnglishKinds of malware include (but are not limited to) viruses, worms, spyware, and Trojan horses.
Do typów złośliwego oprogramowania należą (choć nie tylko) wirusy, robaki, programy szpiegowskie i konie trojańskie.
EnglishAnd that's the last 20 minutes of malware every single day.
To 20 ostatnich minut. ~~~ Tak jest codziennie.
EnglishHas your site been infected with malware?
Czy Twoja witryna została zarażona złośliwym oprogramowaniem?
EnglishHere are the messages you may see when phishing and malware detection is enabled:
Wiadomości wyświetlane przy włączonej funkcji wykrywania prób wyłudzania informacji i rozsyłania złośliwego oprogramowania są następujące:
EnglishCommon symptoms of malware can include:
Najczęstsze objawy zainfekowania złośliwym oprogramowaniem:.