"malignant" po polsku

EN

"malignant" - polskie tłumaczenie

volume_up
malign {przym.}

EN malignant
volume_up
{przymiotnik}

malignant (też: arch, catty, malevolent, malicious)
volume_up
złośliwy {przym. m.}
if you have ever had neuroleptic malignant syndrome (NMS – this is a rare reaction to
jeżeli u pacjenta kiedykolwiek stwierdzono złośliwy zespół neuroleptyczny (ang.
A previous history of neuroleptic malignant syndrome (NMS) and/ or non-traumatic
Stwierdzony w wywiadzie złośliwy zespół neuroleptyczny (Neuroleptic Malignant Syndrome –
if you have a previous history of Neuroleptic Malignant Syndrome Symptom Complex (NMS)
u pacjenta stwierdzano w przeszłości złośliwy zespół neuroleptyczny (NMS) i (lub)
malignant (też: baneful, damaging, dangerous, deleterious)
volume_up
szkodliwy {przym. m.}
malignant (też: biting, catty, malevolent, malicious)
volume_up
zjadliwy {przym. m.}

Synonimy (angielski) dla "malign":

malign

Przykłady użycia - "malignant" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishIf more than a quarter of your bone marrow contains malignant abnormal cells.
jeśli więcej niż jedna czwarta szpiku kostnego zawiera komórki nowotworowe,
EnglishRhabdomyolysis secondary to severe dyskinesias or neuroleptic malignant syndrome (NMS) has
Rzadko obserwowano rabdomiolizę wtórną do ciężkich dyskinez lub złośliwego zespołu
Englisha stomach ulcer with Lansoprazol-CT, the possibility of a malignant stomach tumour should
w przypadku choroby wrzodowej żołądka należy wykluczyć możliwość występowania
Englisha stomach ulcer with Lansoprazol AbZ, the possibility of a malignant stomach tumour should
w przypadku choroby wrzodowej żołądka należy wykluczyć możliwość występowania
Englisha stomach ulcer with Lansoprazol-ratiopharm, the possibility of a malignant stomach tumour
w przypadku choroby wrzodowej żołądka należy wykluczyć możliwość występowania
EnglishIf the solitary pulmonary nodule is labelled with NeoSpect, it is likely to be malignant.
Jeżeli pojedynczy guzek w płucach zostanie wyznakowany preparatem NeoSpect,
English21/ 24 Sevoflurane may trigger episodes of malignant hyperthermia in susceptible dogs.
U podatnych psów sewofluran może wyzwalać epizody hipertermii złośliwej.
EnglishA few cases of neuroleptic malignant syndrome (NMS) and rhabdomyolysis have been reported.
Odnotowano kilka przypadków złośliwego zespołu neuroleptycznego (NMS) i rabdomiolizy.
EnglishSufficient case load (at least 10 patients per year) of malignant gliomas (WHO grade III and
Odpowiednią liczbą przypadków (przynajmniej 10 pacjentów rocznie) z glejakami
Englishpatients with active malignant disease receiving neither chemotherapy nor radiation therapy.
pacjentów z nowotworami złośliwymi, nie otrzymujących chemioterapii ani radioterapii.
Englishif your blood pressure is continuing to rise despite treatment (malignant hypertension).
Jeśli ciśnienie krwi pacjenta nadal zwiększa się pomimo stosowania leczenia (nadciśnienie
EnglishNeoplasms benign, malignant and unspecified (including cysts and polyps)
Zakażenia grzybicze, zakażenia bakteryjne, zakażenia płuc,
EnglishSafety in malignant hypertension is not established.
W przypadku nadciśnienia złośliwego nie ustalono bezpieczeństwa stosowania.
EnglishThese receptors are found in large numbers on some malignant tumours such as lung tumours.
Receptory te występują w dużych ilościach na niektórych guzach nowotworowych, takich jak nowotwory płuc.
EnglishYou should inform your doctor if you have any malignant condition(s).
Zachować szczególną ostrożność stosując REGRANEX:
EnglishNeoplasms benign, malignant and unspecified (incl cysts and polyps)
Niedociśnienie, nadciśnienie, rozszerzenie naczyń
EnglishNeoplasms benign, malignant and unspecified (incl cysts and polyps)
Zaburzenia krwi Trombocytopen Gorączka i układu
Englishth are considered to be potentially malignant or pre-malignant.
do to być zmiany nowotworowe lub przednowotworowe.
EnglishThis is because of the potential risk of malignant skin changes with immunosuppressive therapy.
Jest to związane z potencjalnym ryzykiem wystąpienia złośliwych zmian skórnych w trakcie leczenia immunosupresyjnego.
EnglishAzacitidine is contraindicated in patients with advanced malignant hepatic tumours (see section 4.3).
Azacytydyna jest przeciwwskazana dla pacjentów z zaawansowanymi nowotworami złośliwymi wątroby (patrz punkt 4. 3).