EN malfunction
volume_up
{rzeczownik}

1. ogólne

Prolonged contact with water could cause the system to malfunction or fall off.
Dłuższy kontakt z wodą może spowodować nieprawidłowe działanie systemu lub jego odklejenie.
Prolonged contact with water could affect system performance and cause the system to malfunction or fall off.
Dłuższy kontakt z wodą może wpłynąć na działanie systemu i spowodować jego nieprawidłowe działanie lub odklejenie.

2. "breakdown"

malfunction (też: breakdown, failure, break-down)
Given who is up on the stage, you'll be delighted to know that in fact there'll be no nudity, barring a -- (Laughter) -- unexpected wardrobe malfunctions aside.
. ~~~ (Śmiech) Poza, może, jakąś awarią garderoby.
It is understood that the technical services are making every effort to determine the reason for this malfunction and that all functions will be restored for tomorrow's votes.
Oczywistym jest, że służby techniczne dokładają wszelkich starań, aby znaleźć przyczynę tej awarii oraz że wszystkie funkcje zostaną przywrócone na jutrzejsze głosowania.
Our governments have managed to plug the series of leaks in an international financial system that is so interconnected that the malfunctions have gone global.
Naszym rządom udało się zlikwidować wiele przecieków w międzynarodowym systemie finansowym, który jest tak rozgałęziony, że jego awarie rozprzestrzeniły się na skalę ogólnoświatową.

3. "poor operation"

malfunction

4. Medycyna: "of heart, kidneys"

malfunction (też: insufficiency)

Synonimy (angielski) dla "malfunction":

malfunction

Przykłady użycia - "malfunction" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Englishmalfunction or obstruction of the infusion set can result in a rapid rise in glucose levels.
W przypadku cz stej albo ci kiej hipoglikemii, pacjent powinien zawiadomi wykwalifikowany be
EnglishTo get the benefit of insulin infusion, and to detect possible malfunction of the pump, the patient du
Pacjent powinien regularnie mierzy st enie glukozy, aby osi gn maksymalne korzy ci ze aż
EnglishIn the event of a pump malfunction, patients must always have injection devices (injection syringe or pen) and insulin available for subcutaneous injection.
Na wypadek wadliwego działania pompy, pacjent powinien zawsze mieć przy sobie strzykawkę lub wstrzykiwacz oraz insulinę do podania podskórnego.
EnglishIf there is an unexpected change in INOmax concentration, the delivery system should be assessed for malfunction and the analyser should be recalibrated.
Jeżeli stężenie preparatu INOmax ulegnie niespodziewanej zmianie, należy sprawdzić, czy instalacja działa prawidłowo oraz ponownie wykalibrować analizator.
EnglishTo get the benefit of insulin infusion, and to detect possible malfunction of the insulin pump, you should measure your blood sugar level regularly.
Aby móc w pełni wykorzystać stosowanie insuliny we wlewie i poznać ewentualne nieprawidłowości w działaniu pompy insulinowej należy regularnie badać stężenie cukru we krwi.
EnglishIt is understood that the technical services are making every effort to determine the reason for this malfunction and that all functions will be restored for tomorrow's votes.
Oczywistym jest, że służby techniczne dokładają wszelkich starań, aby znaleźć przyczynę tej awarii oraz że wszystkie funkcje zostaną przywrócone na jutrzejsze głosowania.