"main meals" po polsku

EN

"main meals" - polskie tłumaczenie

Przejrzyj przykłady użycia poszukiwanego hasła "main meals" w kontekście.

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "main meals"

main rzeczownik
main przymiotnik
Main rzeczownik
Polish
meals rzeczownik
Polish
meal rzeczownik

Przykłady użycia - "main meals" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishThe usual dose of Starlix to start with is 60 mg before the three main meals.
Zazwyczaj stosowana dawka początkowa leku Starlix to 60 mg przed trzema głównymi posiłkami.
EnglishThe usual dose of Trazec to start with is 60 mg before the three main meals.
Zazwyczaj stosowana dawka początkowa leku Trazec to 60 mg przed trzema głównymi posiłkami.
EnglishRepaglinide should be taken before main meals (i. e. preprandially).
Repaglinid należy przyjmować bezpośrednio przed głównymi posiłkami (tj. przedposiłkowo).
EnglishWhen to take Starlix Take Starlix before the three main meals, usually:
Kiedy przyjmować Starlix Należy przyjmować Starlix przed trzema głównymi posiłkami, zwykle:
EnglishWhen to take Trazec Take Trazec before the three main meals, usually:
Kiedy przyjmować Trazec Należy przyjmować Trazec przed trzema głównymi posiłkami, zwykle:
EnglishThe daily intake of fat, carbohydrate and protein should be distributed over three main meals.
Dobowe spożycie tłuszczów, węglowodanów i białek powinno być rozłożone na 3 główne posiłki.
EnglishThe food in the diet should be spread over three main meals.
Jedzenie spożywane podczas diety należy podzielić na trzy większe posiłki.
EnglishThe food in the diet should be spread over three main meals.
Jedzenie spożywane w ramach diety należy podzielić na trzy główne posiłki.
EnglishMaintenance The recommended maximum single dose is 4 mg taken with main meals.
Leczenie podtrzymujące Największa zalecana dawka jednorazowa wynosi 4 mg (przyjmowana z głównymi posiłkami).
EnglishThe recommended maximum daily dose is 180 mg three times daily to be taken before the three main meals.
Zalecaną maksymalną dawką jest 180 mg przyjmowana trzy razy na dobę. przed głównymi posiłkami.
EnglishThe recommended maximum starting dose of patients transferred to repaglinide is 1 mg given before main meals.
Maksymalna zalecana dawka początkowa u tych pacjentów wynosi 1 mg repaglinidu przed głównymi posiłkami.
EnglishThe usual dose of Xenical is one 120 mg capsule taken with each of the three main meals per day.
Zazwyczaj stosowana dawka leku Xenical, to jedna kapsułka 120 mg przyjmowana w trakcie każdego z trzech głównych posiłków.
EnglishClinical study results have shown that repaglinide is optimally dosed in relation to main meals (preprandial dosing).
Wyniki badań klinicznych wykazały, że preparat najlepiej podawać z głównymi posiłkami (podanie przedposiłkowe).
EnglishClinical study results have shown that repaglinide is optimally dosed in relation to main meals (preprandial dosing).
Wyniki badań klinicznych wykazały, że preparat najlepiej preparat z głównymi posiłkami (podanie przedposiłkowe).
EnglishClinical study results have shown that repaglinide is optimally dosed in relation to main meals (preprandial dosing).
Wyniki badań klinicznych wykazały, że preparat najlepiej podawać preparat z głównymi posiłkami (podanie przedposiłkowe).
EnglishTake NovoNorm before main meals.
NovoNorm należy przyjmować przed posiłkami.
EnglishTake Prandin before main meals.
Prandin należy przyjmować przed posiłkami.
EnglishThe starting dose of repaglinide is 0.5 mg, taken before main meals; titration is according to blood glucose response as for monotherapy.
Dawka początkowa repaglinidu wynosi 0, 5 mg przed głównymi posiłkami; dawkę dostosowuje się na podstawie oznaczeń stężenia glukozy we krwi, tak jak w monoterapii repaglinidem.
EnglishBYETTA can be administered at any time within the 60-minute period before the morning and evening meal (or two main meals of the day, approximately 6 hours or more apart).
Preparat BYETTA można stosować w ciągu 60 minut przed posiłkiem porannym i wieczornym (lub dwoma głównymi posiłkami w ciągu dnia, z zachowaniem co najmniej 6- godzinnej przerwy między nimi).

Pozostałe hasła

English
  • main meals

Więcej w słowniku polsko-niemieckim.