"lucid" po polsku

EN

"lucid" - polskie tłumaczenie

volume_up
lucid {przym.}

EN lucid
volume_up
{przymiotnik}

lucid (też: clear, easy, limpid, lucent)
volume_up
przejrzysty {przym. m.}
Madam President, ladies and gentlemen, The debate was lucid, clear, competent and responsible.
Pani przewodnicząca, panie i panowie! Debata była klarowna, przejrzysta, merytoryczna i odpowiedzialna.
This should be done in a lucid way, with information about the impact, potential and limitations of each of the different types of energy.
Należy ją przeprowadzić w sposób przejrzysty, zapewniając społeczeństwu informacje na temat skutków, potencjału i ograniczeń każdego rodzaju energii.

Przykłady użycia - "lucid" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishI should like to congratulate Mrs Angelilli on this lucid report.
w imieniu grupy IND/DEM. - (NL) Chciałbym pogratulować pani poseł Angelilli klarownego sprawozdania.
English(IT) Mr President, ladies and gentlemen, I should like to thank the Commissioner for his lucid analysis.
(IT) Panie przewodniczący, panie i panowie! Chciałbym podziękować komisarzowi za jego analizę wyjaśniającą.
EnglishIt was evident straight away that she was perfectly sane and lucid and of good intelligence, but she'd been very startled and very bewildered, because she'd been seeing things.
Kiedy się z nią zobaczyłem, od razu było oczywiste, że jest całkowicie poczytalna, od razu było oczywiste, że jest całkowicie poczytalna, przytomna i inteligentna.