"loosely" po polsku

EN

"loosely" - polskie tłumaczenie

volume_up
loosely {przysł.}
volume_up
loose {przym.}
PL

EN loosely
volume_up
{przysłówek}

loosely
volume_up
luźno {przysł.}
If you hold it too loosely, it flies away."
Jeżeli trzymasz go zbyt luźno, odleci".
We're kind of based loosely on the Mac.
Jesteśmy luźno oparci na Macu.
InductOs may be placed into a void (loosely packed), folded, rolled, or wrapped, as the geometry of the fracture requires.
InductOs można umieścić w ubytku kostnym (luźno ułożony), można go składać, zwijać lub owijać tak, jak tego wymaga geometria złamania.
loosely (też: badly, dimly, faintly, feebly)
volume_up
słabo {przysł.}
loosely (też: freely)
volume_up
swobodnie {przysł.}
Swobodnie nazywamy ich "grupami".
loosely
volume_up
dowolnie {przysł.}
The Code must be reviewed and should not merely be a set of guidelines, loosely interpreted.
Trzeba dokonać przeglądu Kodeksu, który nie może być jedynie zbiorem dowolnie interpretowanych wytycznych.

Przykłady użycia - "loosely" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishAre we making a big mistake in loosely matching sums to later expenditure?
Czy popełniamy duży błąd, gdy niedokładnie dopasujemy kwoty do późniejszych wydatków?
EnglishIn fact, the older lady you just met: very, very loosely based on a great aunt on my mother's side.
Tak naprawdę ta starsza pani, którą właśnie poznaliście, to luźne nawiązanie mojej ciotecznej babki ze strony mamy.
EnglishBoth of these categories are very loosely defined.
Obie te kategorie są bardzo niedokładnie zdefiniowane.
EnglishThe script was based on a written questionnaire answered by 529 theatregoers and was only loosely connected with the scenes of Büchner's play.
Tekst przedstawienia bazował na pisemnej ankiecie wypełnionej przez 529 widzów teatralnych i ze scenami Büchnerowskimi niewiele miał wspólnego.