"lonely" po polsku

EN

"lonely" - polskie tłumaczenie

volume_up
lonely {przym.}

EN lonely
volume_up
{przymiotnik}

lonely (też: alone, lone, lonesome, solitary)
volume_up
samotny {przym. m.}
The universe is a lonely place, a painful place.
Wszechświat to samotne i bolesne miejsce.
You can't talk about how lonely having a baby can be.
Nie wolno mówić o tym, jak samotne jest posiadanie dziecka.
Czasem będzie to samotna droga.
lonely (też: reclusive)
volume_up
samotniczy {przym. m.}
lonely (też: desolate, isolated, outback)
volume_up
odludny {przym. m.}
And it's -- the only thing that goes by is what's called America's loneliest highway, U.S. 50.
Jedyną droga, jaka tu biegnie, jest najbardziej odludna autostrada amerykańska, U.S. ~~~ 50.

Synonimy (angielski) dla "lonely":

lonely

Przykłady użycia - "lonely" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishWhich is why in this vast and lonely cosmos, we are so wonderfully optimistic.
Dlatego w tym olbrzymim i osamotnionym kosmosie, jesteśmy tak wspaniale optymistyczni.
EnglishAnd this is one of many ways that we think other cultures offset this kind of lonely period.
I jest to jeden z wielu sposobów, którymi, jak sądzimy, inne kultury równoważą okres samotności.
EnglishThe same religions who send their sages off to lonely mountain tops also teach us love and trust.
Te same religie wysyłające swoich mędrców na odosobnione szczyty gór uczą także miłości i zaufania.
English♫ We are pals, it's cool, 'cause we're not lonely, ♫
♫ Jesteśmy kumplami, nie jesteśmy sami, ♫
EnglishOf course it is a pity that we have to admit that there is no global binding target yet and we still are lonely riders.
Oczywiście szkoda, że musimy przyznać, iż nie istnieje jeszcze globalny i wiążący dla wszystkich cel, a my nadal jesteśmy samotnymi jeźdźcami.
EnglishIf a woman chooses the security of working in a team or within the family instead of a lonely, stressful managerial role, we must accept this.
Jeśli kobieta zamiast pracy na samodzielnym i stresującym stanowisku kierowniczym wybiera bezpieczeństwo pracy w zespole lub na łonie rodziny, musimy to zaakceptować.
EnglishSeuss, he dreamed up many of his amazing creations in a lonely bell tower office that he had in the back of his house in La Jolla, California.
Theodor Geisel, znany jako Dr Seuss, wiele ze swoich historii wymyślił w odosobnionym biurze w dzwonnicy, na tyłach jego domu w miejscowości La Jolla w Kalifornii.