"Lodz" po polsku


Czy chodziło Ci o łódź,Łódź
EN

"Lodz" - polskie tłumaczenie

volume_up
Lodz {nazwa wł.}
PL

EN Lodz
volume_up
{nazwa własna}

1. Geografia

Lodz
volume_up
Łódź {nazwa wł.}
Piotrkowska, 262/264, PL - 90-361 Lódz
Dell is moving production to Łódź in Poland with the help of almost EUR 52 million in state aid.
Spółka Dell przenosi produkcję do Łodzi w Polsce, korzystając z pomocy państwa w kwocie bliskiej 52 milionom euro.

Przykłady użycia - "Lodz" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishDell is moving production to Łódź in Poland with the help of almost EUR 52 million in state aid.
Spółka Dell przenosi produkcję do Łodzi w Polsce, korzystając z pomocy państwa w kwocie bliskiej 52 milionom euro.
EnglishThe Łódź area is in a difficult situation in terms of employment levels, and the Dell factory has created around 2 000 new jobs.
Region łódzki jest w trudnej sytuacji jeśli chodzi o poziom zatrudniania, a fabryka Della stworzyła około 2 tys. nowych miejsc pracy.
EnglishThis investment will have a noticeable effect on improving the situation in and around Łódź, and will increase the pace of development in the entire voivodeship.
Ta inwestycja w zauważalny sposób wpłynie na poprawę sytuacji w regionie łódzkim i zwiększy dynamikę rozwoju całego województwa.
EnglishI would like to take advantage of this opportunity to draw your attention to an initiative from Poland, and specifically from Łódź, which is one of the EIT branches.
Korzystając z okazji chciałbym zainteresować Państwa inicjatywą stworzenia w Polsce, a konkretnie w Łodzi, jednej z części EIT.
English(PL) Yesterday, in Łódź, Poland, an employee of a European Parliament constituency office was murdered at work.
(PL) W dniu wczorajszym w Polsce, w Łodzi, na stanowisku pracy w biurze poselskim Parlamentu Europejskiego został zamordowany pracownik tego biura, mój asystent pan Marek Rosiak.
EnglishIndeed, it appears that while Dell was closing its manufacturing plant in Ireland, it received €54.5 million in State aid from the Polish Government to open a new plant in Lodz.
Rzeczywiście wydaje się, że w chwili, gdy Dell zamykał zakład produkcyjny w Irlandii otrzymał od rządu polskiego 54,5 miliona euro pomocy państwa na otwarcie nowego zakładu w Łodzi.