EN lodge
volume_up
{rzeczownik}

1. ogólne

lodge
volume_up
loża {f.} (masońska)
lodge

3. "in castle"

lodge (też: guardhouse)
lodge

4. Zoologia

lodge (też: beaver lodge)

5. Amerykański angielski

lodge (też: flophouse, hotel)

6. "Indian", Amerykański angielski

lodge (też: wigwam)

Przykłady użycia - "lodge" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishThen I testified against them, and said unto them, Why lodge ye about the wall?
Przeciwko którym oświadczyłem się, i rzekłem do nich: Przecz wy zostawacie przez noc za murem?
EnglishCome, my beloved, let us go forth into the field; Let us lodge in the villages.
Przyjdź, miły mój; wyjdziemy na pole, a przenocujemy we wsiach.
EnglishLo, then would I wander far off, I would lodge in the wilderness.
I rzekłem: Obym miał skrzydła jako gołębica, zaleciałbym, a odpocząłbym.
EnglishAnd when they saw it, they all murmured, saying, He is gone in to lodge with a man that is a sinner.
A widząc to wszyscy, szemrali, mówiąc: U człowieka grzesznego gospodą stanął.
EnglishThis woman must have the opportunity to lodge a complaint and obtain redress and justice.
A zatem musi mieć ona możliwość złożenia skargi, dochodzenia sprawiedliwości i uzyskania odszkodowania.
EnglishHow long shall thine evil thoughts lodge within thee?
Dokądże trwać będą w pośrodku ciebie myśli nieprawości twojej.
EnglishQuite rightly, he threatened to lodge a complaint with the WTO.
Nie bez racji zagroził on złożeniem skargi do WTO.
EnglishAnd the daughter of Zion is left as a booth in a vineyard, as a lodge in a garden of cucumbers, as a besieged city.
I została córka Syońska jako chłodnik na winnicy, jako budka w ogrodzie ogórczanym, i jako miasto zburzone.
EnglishAnd he said unto his servant, Come and let us draw near to one of these places; and we will lodge in Gibeah, or in Ramah.
Nadto rzekł do sługi swego: Pójdź, abyśmy przyszli na jedno z tych miejsc, i przenocowali albo w Gabaa albo w Rama.
EnglishAnd the old man said, Peace be unto thee; howsoever let all thy wants lie upon me; only lodge not in the street.
Tedy mu rzekł on mąż stary: Nie frasuj się; czegoćkolwiek nie dostanie, to ja opatrzę; tylko na ulicy nie zostawaj przez noc.
EnglishShe said moreover unto him, We have both straw and provender enough, and room to lodge in.
Uczynił tedy Bóg zwierz ziemski według rodzaju swego; i bydło według rodzaju swego; i wszelki płaz ziemski według rodzaju swego; i widział Bóg, że to było dobre.
EnglishAnd he said unto them, Lodge here this night, and I will bring you word again, as Jehovah shall speak unto me: and the princes of Moab abode with Balaam.
A przyszedłszy do Balaama, powiedzieli mu słowa Balakowe.
EnglishIt deprives citizens of one of the key benefits which they expect to gain as a result of the basic right to lodge complaints.
Pozbawia obywateli jednej z kluczowych korzyści, jaką spodziewają się odnieść dzięki jednemu z podstawowych praw, jakim jest prawo skargi.
Englishto lodge a deposition
EnglishThis differential treatment prompted Ecuador and Guatemala to demand equal treatment and threaten to lodge further appeals at the WTO.
To odmienne traktowanie spowodowało, że Ekwador i Gwatemala domagają się analogicznego traktowania i grożą dalszymi pozwami w ramach WTO.
EnglishAnd he measured the gate from the roof of the one lodge to the roof of the other, a breadth of five and twenty cubits; door against door.
Potem wymierzył bramę od dachu komory jednej aż do dachu drugiej, szerokość na dwadzieścia i pięć łokci, a drzwi były przeciwko drzwiom.
EnglishWithin two months from such notification, those countries may lodge at the Court of Justice statements of case or written observations.
W terminie dwóch miesięcy od tego zawiadomienia państwa te mogą przedłożyć Trybunałowi Sprawiedliwości pisma procesowe lub uwagi na piśmie.
EnglishAnd there went with us also [certain] of the disciples from Caesarea, bringing [with them] one Mnason of Cyprus, an early disciple, with whom we should lodge.
A szli z nami i niektórzy uczniowie z Cezaryi, wiodąc z sobą tego, u któregośmy gospodą stać mieli, niejakiego Mnazona Cypryjczyka, starego ucznia.
EnglishAnd the Levite, the husband of the woman that was murdered, answered and said, I came into Gibeah that belongeth to Benjamin, I and my concubine, to lodge.
I odpowiedział on mąż Lewita, małżonek niewiasty zabitej, i rzekł: Do Gabaa, które jest w Benjamin, przyszedłem, ja i założnica moja, abym tam przenocował.
EnglishThirdly, will the EU lodge an objection to Pakistan's reservation on Article 40 - the obligation to report - of the International Covenant of Civil and Political Rights?
Po trzecie, czy UE zgłosi sprzeciw wobec zastrzeżeń Pakistanu do art. 40 - obowiązku sprawozdawczego - Międzynarodowego paktu praw obywatelskich i politycznych?