"Lithuania" po polsku

EN

"Lithuania" - polskie tłumaczenie

volume_up
Lithuania {nazwa wł.}
PL
EN

Lithuania {nazwa własna}

volume_up
1. Geografia
Lithuania
Merck Sharp & Dohme UAB, Lithuania Gelezinio Vilko 18A 01112 Vilnius Lithuania
Merck Sharp & Dohme UAB, Litwa Gelezinio Vilko 18A 01112 Vilnius Litwa
When Lithuania signed the Treaty of Lisbon, it also became a signatory to the ECHR.
Gdy Litwa podpisywała traktat lizboński została również sygnatariuszem EKPC.
This month, Lithuania is marking the seventh anniversary of EU accession.
W tym miesiącu Litwa świętuje siódmą rocznicę przystąpienia do UE.

Synonimy (angielski) dla "Lithuania":

Lithuania

Przykłady użycia - "Lithuania" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishFor example, in Lithuania around 50% of all car journeys are less than a kilometre.
Na przykład na Litwie około 50% przejazdów samochodem jest krótszych niż kilometr.
EnglishFor Lithuania it spells another sequential step towards deeper European integration.
Dla Litwy oznacza to kolejny krok w kierunku mocniejszej integracji europejskiej.
EnglishAre you living in Lithuania and want to know what to see and how to get around?
A może mieszkasz na Łitwie i chcesz się dowiedzieć co zobaczyć i jak się przemieszczać?
EnglishSituation in Lithuania following the adoption of the law on protection of minors (vote)
Sytuacja na Litwie po przyjęciu ustawy dotyczącej ochrony nieletnich (głosowanie)
EnglishIn Lithuania, the Lithuanian airline 'FlyLAL' also filed for bankruptcy this year.
Na Litwie litewskie linie lotnicze FLyLAL również złożyły w tym roku wniosek o upadłość.
EnglishIn Germany, nasal drops cost 1.5-2 times less than the same medicine costs in Lithuania.
W Niemczech, krople do nosa kosztują od półtora do dwóch razy mniej niż na Litwie.
EnglishUAB Merck Sharp & Dohme, Gelež inio Vilko 18A, LT- 01112 Vilnius Lithuania
UAB Merck Sharp & Dohme, Geležinio Vilko 18A, LT - 01112 Vilnius, Lithuania
EnglishSituation in Lithuania following the adoption of the law on protection of minors (debate)
Sytuacja na Litwie po przyjęciu ustawy dotyczącej ochrony nieletnich (debata)
EnglishLithuania was the first country of the Soviet bloc to declare independence from the USSR.
To pierwszy kraj z komunistycznego bloku, który ogłosił swoją niezależność od ZSSR.
EnglishFor example, one of the biggest problems in Lithuania today is violence in schools.
Na przykład jednym z najważniejszych obecnie problemów na Litwie jest przemoc w szkołach.
EnglishI would ask you to look at how much land is lying fallow in Poland, Lithuania and Slovakia.
Proszę popatrzeć, ile jest odłogowanej ziemi w Polsce, na Litwie, na Słowacji.
English(PL) Mr President, last Sunday, local elections were held in Lithuania.
(PL) Panie Przewodniczący! W ostatnią niedzielę na Litwie odbyły się wybory lokalne.
EnglishIt is a disgrace, not only for Lithuania, but for the European Union as a whole.
Jest to wstyd nie tylko dla Litwy ale dla całej Unii Europejskiej.
EnglishLinz (Austria) and Vilnius (Lithuania) share the title of European Capital of Culture for 2009.
W 2009 r. tytuł Europejskiej Stolicy Kultury otrzymały dwa miasta: Linz i Wilno.
EnglishIn Lithuania national milk quotas for 2006/07 have almost been reached.
Na Litwie krajowe kwoty mleczne za okres 2006/7 zostały prawie osiągnięte.
EnglishAt present in Lithuania about 20% of residents are considered to be living in poverty.
Ocenia się, że obecnie na Litwie około 20% mieszkańców żyje w biedzie.
EnglishThe Conservative government in Lithuania is incapable of beginning building insulation.
Konserwatywny rząd Litwy nie jest w stanie uruchomić programu izolacji cieplnej budynków.
EnglishEU statistics show that in Lithuania, single mothers face the greatest risk of poverty.
Statystyki unijne pokazują, że na Litwie najbardziej zagrożone ubóstwem są samotne matki.
EnglishIn January 2009, the VAT rate in Lithuania increased from 18-19%, and to 21% in September.
W styczniu 2009 roku stawka VAT na Litwie wzrosła z 18 do 19 %, a we wrześniu do 21 %.
EnglishBoth in Lithuania and the EU SMEs account for 99% of all businesses.
Zarówno na Litwie, jak i w UE, MŚP stanowią 99 % wszystkich przedsiębiorstw.