EN listing
volume_up
{rzeczownik}

listing (też: list, roster)
The following table outlines the tags required for Sitemaps listing web URLs.
W poniższej tabeli wymieniono tagi wymagane dla mapy witryny z listą internetowych adresów URL.
In addition to listing any URLs we had difficulty crawling, we'll list the type of problem and, where possible, list the page or pages on which we found the error.
Oprócz URL-i, których nie udało się poprawnie zaindeksować, lista zawiera rodzaje problemów oraz w miarę możliwości strony, na których znaleźliśmy błąd.
The following side effects listing is based on reports from clinical trials with Extavia (List 1) and from side effects reported on the marketed product (List 2).
Poniżej wymieniono działania niepożądane zgłoszone na podstawie raportów z badań klinicznych z zastosowaniem leku Extavia (Lista 1) i badań po wprowadzeniu leku do obrotu (Lista 2).
listing (też: list, statement, docket, docquet)
Pełny wykaz działań niepożądanych
Without these assurances, a listing in Appendix II remains the least worst solution, if not, in fact, the best solution.
Bez takich gwarancji wykaz załącznika II pozostaje najmniej niekorzystnym rozwiązaniem, jeśli w istocie nie najlepszym.
Therefore, I see no point in an indicative listing.
Dlatego też nie widzę powodu dla tworzenia wykazów ilościowych.
listing (też: item, position, spot, stance)
Indeed, on the TI listing, Georgia went up about 70 places and, by coincidence, around that time, Russia went down about 70 places.
Istotnie, w rankingu Transparency International Gruzja awansowała o 70 pozycji, a zbiegiem okoliczności w tym czasie Rosja spadła o 70 pozycji.
While you may see multiple pending listings in your account, only one charge will be deducted after the authorization is completed.
Chociaż możesz zauważyć na koncie wiele pozycji oczekujących, po zakończeniu autoryzacji pieniądze zostaną pobrane tylko w wyniku jednego obciążenia.

Synonimy (angielski) dla "listing":

listing
list

Przykłady użycia - "listing" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishThese fish have been proposed for an endangered species listing in the past two months.
Ryby te zgłaszano do listy zagrożonych gatunków przez ostatnie dwa miesiące.
EnglishTo do this, choose the Remove this listing from my Google Places account option.
W tym celu wybierz opcję Usuń ten wpis z mojego konta Miejsc Google.
EnglishNext steps may include editing, entering your PIN, or verifying your listing.
Kolejne czynności mogą obejmować edytowanie, wprowadzenie kodu PIN i zweryfikowanie wpisu.
EnglishYou can view the number of actual clicks to your listing by selecting 'Views'.
Liczbę faktycznych kliknięć swojego wpisu możesz zobaczyć, wybierając opcję „Wyświetlenia”.
EnglishYou can also verify an existing listing and add additional details about your business.
Nazwy naszych dostawców danych są wymienione w prawym dolnym rogu mapy.
EnglishOnce you've set up service areas for your listing, you can choose to make your address private.
Po zdefiniowaniu obszarów usługowych we wpisie możesz określić adres jako prywatny.
EnglishAs long as you've verified your listing, your edits will be live within approximately one hour.
Po zweryfikowaniu wpisu wprowadzone zmiany zostaną opublikowane w ciągu około godziny.
EnglishYou can either remove a listing from your Google Places account, or remove a listing from Google Maps.
Możesz usunąć wpis ze swojego konta Miejsc Google lub usunąć wpis z Map Google.
EnglishVisit Google Places to find out how to verify or remove your business listing.
Informacje na temat sposobów weryfikowania i usuwania wpisu o firmie można znaleźć w Miejscach Google.
EnglishThis number denotes the number of times that your business listing has appeared in search results.
Ta liczba wskazuje, ile razy wpis o firmie został wyświetlony w wynikach wyszukiwania.
EnglishIf your listing is part of a bulk upload, click Edit your Data File to make any changes.
Jeśli Twój wpis został przesłany zbiorczo, kliknij Edytuj swój plik danych, aby wprowadzić zmiany.
EnglishYou can edit product settings directly in the product listing.
Ustawienia produktu można edytować bezpośrednio na liście produktów.
EnglishMake sure you're prepared to take a phone call at the number you specified in your listing.
Przygotuj się do odebrania połączenia telefonicznego pod numerem podanym we wpisie o Twojej firmie.
EnglishYou've verified your listing and chosen for it to no longer appears on Google.
Po zweryfikowaniu wpisu o firmie została ustawiona opcja powodująca wstrzymanie wyświetlania wpisu w Google.
EnglishWe analyze these sources and merge potentially related information into a single listing.
Analizujemy te źródła i scalamy w jedną całość wszystkie informacje, które są prawdopodobnie powiązane.
EnglishPlease keep in mind that the new listing will need to be re-verified within the new account.
Pamiętaj, że nowy wpis należy zweryfikować na drugim koncie.
EnglishThe Commission had also issued a document listing the various technical methods for making data secure.
Komisja wydała również dokument wymieniający różne techniczne metody zabezpieczania danych.
EnglishTo set a service area for your listing, sign in to your account and edit the listing of your choice.
Aby określić obszar usługowy we wpisie, zaloguj się na konto i dokonaj edycji wybranego wpisu.
EnglishClick Edit this place at the top of the Place Page to edit the business listing.
Kliknij przycisk Edytuj to miejsce znajdujący się na górze strony danego miejsca, aby edytować informacje o firmie.
EnglishOnce you find a business in Google Maps, you can send this business listing to your in-car navigation.
Informacje o firmie zostaną wysłane z serwisu Mapy Google do systemu nawigacji w samochodzie.