"limiting factor" po polsku

EN

"limiting factor" - polskie tłumaczenie

EN

limiting factor {rzeczownik}

volume_up
limiting factor
And the limiting factor, there and here, is not resources, because they're plentiful, but knowledge, which is scarce.
A czynnik ograniczający i tam i tu to nie zasoby, ponieważ te są obfite, lecz wiedza, która jest deficytowa.
But there was this limiting factor, the issue of the code, and how to make the cells respond better, produce normal responses, and so this was our contribution.
Ale był również czynnik ograniczający: sprawa kodu oraz jak zmusić komórki do lepszego reagowania, do normalnej reakcji, i to był nasz wkład.

Przykłady użycia - "limiting factor" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishAnd the limiting factor, there and here, is not resources, because they're plentiful, but knowledge, which is scarce.
A czynnik ograniczający i tam i tu to nie zasoby, ponieważ te są obfite, lecz wiedza, która jest deficytowa.
EnglishThe absorption process is the rate-limiting factor for the disappearance of anakinra from the plasma after SC injection.
Czynnikiem ograniczającym szybkość usuwania anakinry z osocza po wstrzyknięciu podskórnym jest proces absorpcji.
EnglishThis process could, therefore, represent a significant financial burden for each country, which could be a limiting factor in the development of education.
Proces ten mógłby zatem stanowić istotne obciążenie finansowe dla poszczególnych krajów, co mogłoby ograniczać rozwój takiego kształcenia.
EnglishBut there was this limiting factor, the issue of the code, and how to make the cells respond better, produce normal responses, and so this was our contribution.
Ale był również czynnik ograniczający: sprawa kodu oraz jak zmusić komórki do lepszego reagowania, do normalnej reakcji, i to był nasz wkład.
EnglishAnother factor limiting the access of Roma to healthcare stems from their lack of identity cards, which would enable them to apply for insurance or social assistance.
Innym czynnikiem ograniczającym dostęp Romów do opieki zdrowotnej jest brak dokumentów tożsamości, które umożliwiałyby im składanie wniosków o ubezpieczenie lub pomoc społeczną.

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "limiting factor"

factor rzeczownik
uncertainty factor rzeczownik
confounding factor rzeczownik
key factor rzeczownik
prime factor rzeczownik
wind-chill factor rzeczownik
bulk volume factor rzeczownik
external factor rzeczownik
form factor rzeczownik
human factor rzeczownik
interleave factor rzeczownik