"limited government" po polsku

EN

"limited government" - polskie tłumaczenie

limited government
PL
  • ograniczona liczba instytucji rządowych
  • ograniczony rząd

Przykłady użycia - "limited government" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

Marriage matters for children, for civil society, and for limited government.
Tell me more about your love for limited government.
That's why it's important to have historians who understand economics and appreciate the value of limited government.
The emphasis on a broad consensus has often served the interests of the country and the aims of limited government.
A government committed to free enterprise, limited government, and individual freedom, and not to more borrowing and spending, can properly help.
They disguised their propaganda as "limited government" ideology, but it was really just a plan to limit the government from regulating them.
Price describes himself as a fierce opponent of government waste committed to lower spending and limited government.
Chinese hospitals receive limited government support, and face price caps on fees and doctor salaries.
It was their dedication to individual rights and limited government that caused them to abandon that national identity and form a new one.

Przykłady użycia - "limited government" po polsku

EnglishIn addition, EU carriers will only gain limited access to US Government-financed traffic.
Ponadto unijni przewoźnicy uzyskają jedynie ograniczony dostęp do ruchu lotniczego finansowego przez rząd USA.
EnglishThe answer to the questions submitted can be found simply by reading the acts adopted by the Italian Government, limited as has already been said to three regions out of twenty.
Możemy uzyskać odpowiedzi na złożone pytania czytając przyjęte przez rząd włoski ustawy, które zostały ograniczone do trzech z dwudziestu regionów.
EnglishAs many of my colleagues are aware, Airbus's government loan funding is a targeted and non-trade-distorting use of a government's limited research resources.
Jak wielu z państwa wiadomo, rządowe finansowanie pożyczkowe Airbusa jest celowym i nie mającym wpływu na handel wykorzystaniem ograniczonych, rządowych środków badawczych.

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "limited government"

limited przymiotnik
government rzeczownik
government przymiotnik
local government rzeczownik
limited monarchy rzeczownik
central government rzeczownik
parliamentary government rzeczownik
limited liability company rzeczownik
limited partner rzeczownik
puppet government rzeczownik
form of government rzeczownik
limited contract rzeczownik
limited tender rzeczownik